Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
                       "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД                          
ОБЯВЯВА
               Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
    на :
 
                    1.  Конкурс № 9
Стол  за хранене ,  състоящ  се от салон за хранене, кухненски блок, складови помещения и кафе с обща площ 662 кв.м., захранен с ток и вода, находящ се  в почивна база – гр.Ахтопол
Първоначална месечна наемна цена: 725(седемстотин  двадесет и пет) лв. без  вкл.ДДС.  
                    2. Конкурс № 10
Отдаване под наем на площи 2 кв.м. за монтиране на автомати за топли напитки  на територията на следните поделения :
              Адм.сграда  трамвайно депо “Искър”         -      1 автомат;
              Тролейбусно депо “Искър”-диспечери       -      1 автомат.
Първоначална месечна наемна цена :
Адм.сграда  трамвайно депо “Искър”         -      60 (шестдесет) лв.;
Тролейбусно депо “Искър”-диспечери      -     120 ( сто и двадесет) лв.  
                    3. Конкурс № 11
 Сграда едноетажна, лека конструкция с обща площ от 72 кв.м., включваща салон за хранене, кухненски блок и спомагателно помещение, захранена  с ток и вода, находяща   се  на територията  на поделение “Трамкар ”-бул.”Цар Борис ІІІ ” №126А
Първоначална месечна наемна цена : 182 (сто осемдесет и два) лв. без
       вкл.ДДС.
                   4.  Конкурс № 12
 Павилион тухлен, с обща площ от  20 кв.м., захранен с ток и вода, находящ   се  на    бул “Кн.Мария Луиза”” - спирка надлез “Надежда”
Първоначална месечна наемна цена: 80 (осемдесет ) лв. без  вкл.ДДС.  
                      5. Конкурс № 13
Помещение с обща площ 4.90 кв.м., захранено с ток и вода, находящо се на посл.спирка  ТМ.№№11 и 12 – “Илиянци”
Първоначална месечна наемна цена : 52 (петдесет и два) лв.   без  вкл.ДДС
                      6.  Конкурс №14
Помещение, лека конструкция, с обща  площ 25 кв.м.,захранено с ток и вода, находящо се на посл.спирка ТМ.№№11 и 12 – “Илиянци”
Първоначална месечна наемна цена : 80 (осемдесет  ) лв. без  вкл.ДДС.     

   Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването ù за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС, издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 11.05.2021 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
            Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София, ул.”Подполковник Калитин” №30, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН  до  11.05.2021 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          Конкурсът ще се проведе на 12.05.2021 г., 10 часа в заседателната  зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ул.”Подполковник Калитин” №30, стая №19.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025  
                                                                                www.elektrotransportsf.com                    
                                                                            e-mail:  krasi.gotzeva@yahool.com
 


Полезни връзки