Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
 
      "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД        
ОБЯВЯВА
                            Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
    на :


1.    Конкурс № 15
Стол за хранене с обща площ 352 кв.м., захранен с ток и вода, санитарен възел,  находящ се в административната сграда на трамвайно депо “Красна поляна” – бул.”Никола Мушанов”№ 149.
·    Първоначална месечна наемна цена:350.00 (триста и  петдесет ) лв. без  вкл.ДДС.  
2.    Конкурс № 16
Постройка едноетажна, лека конструкция, с обща площ 72 кв.м., захранена с ток и вода, санитарен възел, находяща се до административната сграда на тролейбусно депо “Искър”- бул.”Амстердам” №7.                      
·    Първоначална месечна наемна цена: 510.00(петстотин и  десет) лв. без  вкл.ДДС.  
3.    Конкурс № 17
 Сграда едноетажна, лека конструкция с обща площ от 72 кв.м., захранена с ток и вода, санитарен възел, находяща   се  на територията  на поделение “Трамкар ”-бул.”Цар Борис ІІІ ” №126А.
·    Първоначална месечна наемна цена : 182 (сто осемдесет и два) лв. без  вкл.ДДС  
4.   Конкурс № 18
 Павилион тухлен, с обща площ от  20 кв.м., захранен с ток и вода,прилежащ санитарен възел, находящ   се  на    бул “Кн.Мария Луиза”” - спирка надлез “Надежда”
·    Първоначална месечна наемна цена: 80 (осемдесет ) лв. без  вкл.ДДС.  
5. Конкурс № 19
Помещение с обща площ 4.90 кв.м.,захранено с ток и вода, находящо се на посл.спирка  ТМ.№№11,12 – “Илиянци”
·    Първоначална месечна наемна цена : 52 (петдесет и два) лв.  без  вкл.ДДС.
6.  Конкурс №20
Помещение, лека конструкция, с обща  площ 25 кв.м., захранено с ток и вода, находящо се на посл.спирка ТМ.№№11, 12 – “Илиенци”
·    Първоначална месечна наемна цена : 80 (осемдесет  ) лв. без  вкл.ДДС .

      Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването ù за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС, издадена от касата на отдел “ФС” на дружеството. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 22.07.2021 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
    Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София, ул.”Подполковник Калитин” №30, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН  до  22.07.2021 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
       Конкурсът ще се проведе на 23.07.2021 г., 10 часа в заседателната  зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ул.”Подполковник Калитин” №30, стая №19.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025  
                                                                                www.elektrotransportsf.com                    
                                                                            e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com
 


Полезни връзки