Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
                                                          
 
                                        "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД   
                                                            ОБЯВЯВА
                            Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                                                                    на :


1.    Конкурс № 21
Павилион лека конструкция (етернит)  с обща площ от 46.50 кв.м., захранен с ток и вода, санитарен възел,   находящ   се  на първа тролейбусна спирка “Сточна гара”
·    Начална месечна наемна цена: 727.00. (седемстотин двадесет и седем ) лв. без  вкл.ДДС;
·    Депозит за участие : 727.00(седемстотин двадесет и седем )  лв.
2.    Конкурс № 22
Отдаване под наем на площи 3 кв.м. за монтиране на автомати за топли напитки  на територията на следните поделения :
                 Трамвайно депо “Красна поляна” – диспечери  - 1 автомат;
                 Трамвайно депо “Банишора” – диспечери –         1 автомат;
                 Трамвайно депо “Искър” – диспечери         -        1 автомат;
·    Първоначална месечна наемна цена :
·    Трамвайно депо “Красна поляна” – диспечери  - 120.00 (сто и двадесет)лв. без вкл.ДДС;
·    Трамвайно депо “Банишора” – диспечери –         120.00 (сто и двадесет)лв. без вкл.ДДС;
·    Трамвайно депо “Искър” – диспечери         -         120.00 (сто и двадесет)лв. без вкл.ДДС;
·    Депозит за участие: 240.00 ( двеста и четиридесет) лв.
3.    Конкурс № 23
Сграда едноетажна, лека конструкция с обща площ от 72 кв.м., захранена с ток и вода, санитарен възел, находяща   се  на територията  на поделение “Трамкар ”-бул.”Цар Борис ІІІ ” №126А.
·    Първоначална месечна наемна цена : 182 (сто осемдесет и два) лв. без  вкл.ДДС;
·    Депозит за участие:  182 (сто осемдесет и два) лв.  
4.   Конкурс № 24
 Павилион тухлен, с обща площ от  20 кв.м., захранен с ток и вода, прилежащ санитарен възел, находящ   се  на    бул “Кн.Мария Луиза”” - спирка надлез “Надежда”
·    Първоначална месечна наемна цена: 80 (осемдесет ) лв. без  вкл.ДДС;
·    Депозит за участие: 80 (осемдесет ) лв.   
5. Конкурс № 25
Помещение с обща площ 4.90 кв.м.,захранено с ток и вода, находящо се на посл.спирка  ТМ.№№11,12 – “Илиянци”
·    Първоначална месечна наемна цена : 52 (петдесет и два) лв.  без  вкл.ДДС;
·    Депозит за участие:  52 (петдесет и два) лв.
6.  Конкурс №26
Помещение, лека конструкция, с обща  площ 25 кв.м., захранено с ток и вода, находящо се на посл.спирка ТМ.№№11, 12 – “Илиенци”
·    Първоначална месечна наемна цена : 80 (осемдесет  ) лв. без  вкл.ДДС ;
·    Депозит за участие:  80 (осемдесет  ) лв.
7.    Конкурс № 27
Отдаване под наем на площ от 1 кв.м. за монтиране на автомат  за пакетирани храни, захарни изделия и безалкохолни   напитки  на територията на поделение “Трамкар”
·    Първоначална месечна наемна цена : 70.00(седемдесет)лв.без вкл.ДДС;
·    Депозит за участие:  70.00(седемдесет)лв.

   Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването ù за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС, издадена от касата на отдел “ФС” на дружеството. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 18.11.2021 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
            Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София, ул.”Подполковник Калитин” №30, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН  до  18.11.2021 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          Конкурсът ще се проведе на 19.11.2021 г., 10 часа в заседателната  зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ул.”Подполковник Калитин” №30, стая №19.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025  
                                                                 www.elektrotransportsf.com                    
                                                                 e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com
 


Полезни връзки