Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
 
                "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД   
  ОБЯВЯВА
                            Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години

                                                                                      на :
                            1. Конкурс №  6
Стол за хранене  с обща площ 321.5 кв.м., захранен с ток и вода,санитарен възел,  находящ се в административната сграда на “Столичен електротранспорт” – ул.”Подполковник Калитин” № 30.
·    Първоначална месечна наемна цена: 566.00(петстотин  шестдесет и шест ) лв. без  вкл.ДДС.
·    Депозит за участие 566.00(петстотин  шестдесет и шест ) лв.                        
                            2.  Конкурс № 7
Сграда едноетажна, лека конструкция с обща площ от 72 кв.м., захранена с ток и вода, находяща   се  на територията  на поделение “Трамкар ”-бул.”Цар Борис ІІІ ” №126А.
·    Първоначална месечна наемна цена:182(сто осемдесет и два) лв. без  вкл.ДДС.   
·    Депозит за участие - 182(сто осемдесет и два) лв
                            3. Конкурс № 8
Павилион тухлен, с обща площ от  20 кв.м., захранен с ток и вода, прилежащ санитарен възел,  находящ   се  на    бул “Кн.Мария Луиза” - спирка надлез “Надежда”.
·    Първоначална месечна наемна цена:80(  осемдесет) лв. без  вкл.ДДС.  
·    Депозит за участие - 80( осемдесет) лв.  
                            4. Конкурс № 9
Помещение с обща площ 4.90 кв.м.,захранено с ток и вода, находящо се на посл.спирка  ТМ.№№11, 12 – “Илиянци”.
·    Първоначална месечна наемна цена: 52( петдесет и два) лв. без  вкл.ДДС.  
·    Депозит за участие - 52( петдесет и два) лв.
                           5. Конкурс №10  
Помещение, лека конструкция, с обща  площ 25 кв.м.,захранено с ток и вода, прилежащ санитарен възел,  находящо се на посл.спирка ТМ.№12 – “Илиенци”.
·    Първоначална месечна наемна цена: 80( осемдесет) лв. без  вкл.ДДС.   
·    Депозит за участие - 80( осемдесет) лв.
                           6. Конкурс №  11
Част от сграда едноетажна с обща площ от 25 кв.м., захранена с ток и вода, санитарен възел, находяща  се  на ул.”Пушкин”№1 – кв.Павлово.
·    Първоначална месечна наемна цена: 278.00 (двеста седемдесет и осем ) лв.  без  вкл.ДДС.
·    Депозит за участие - 278.00 (двеста седемдесет и осем ) лв.

Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването ù за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС, издадена от касата на отдел “ФС” на дружеството – ул.”Подполковник Калитин” №30. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 25.05.2022 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
            Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София, ул.”Подполковник Калитин” №30, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН  до  25.05.2022 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          Конкурсът ще се проведе на 26.05.2022 г., - 10 часа в заседателната  зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ул.”Подполковник Калитин” №30, стая №19.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025  
                                                                                www.elektrotransportsf.com                    
                                                                            e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com
 


Полезни връзки