Начало | Category Blog | "Столичен електротранспорт" ЕАД - пионер във въвеждането на водород в транспортния сектор в България

"Столичен електротранспорт" ЕАД - пионер във въвеждането на водород в транспортния сектор в България

Е-мейл Печат ПДФ

 

"Столичен електротранспорт" ЕАД - пионер във въвеждането на водород в транспортния сектор в България

 

 На 3-ти юни 2022 г. в Европейският комисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта  г-жа Мария Габриел посети пилотния проект на Столична община, "Столичен електротранспорт" ЕАД и Българска академия на науките (БАН) съвместно с предприятието “Горивни клетки и водород” (FCH JU) за създаване на хибриден тролейбус с водородна горивна клетка.
През 2020 г. "Столичен електротранспорт" ЕАД  сключи Споразумение за партньорство с Българска академия на науките (БАН) за съвместни действия за подготовката и осъществяването на демонстрационен тролейбус с хибриден удължител на пробега  „батерия/горивна клетка“ чрез ретро фитинг на общински тролейбус, както и на други съвместни инициативи и цели от общ интерес. БАН е водещ партньор и координатор на Консорциума за изпълнение на Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)", включваща общо 16 научни организации и висши училища, както и желанието на Страните да си сътрудничат активно, както във връзка с изпълнението на Националната програма, така и за постигането на други цели от общ интерес.
Проектът се разработва от български учени в сътрудничество със "Столичен електротранспорт" ЕАД. Тролейбусът ще се придвижва не само чрез захранване от контактната мрежа, но ще извършва и 100-километров пробег на водород.
Столична община подписа Меморандум за разбирателство със съвместното предприятие “Горивни клетки и водород” (FCH JU) за въвеждане на водород в транспортния сектор през ноември 2016 г. Тя беше съорганизатор на FCH JU Hydrogen Среща на върха в София през 2018 г. На този форум кметът на София обяви въвеждането на водородна мобилност след 2020 г.
През 2020 г. Столична община получи финансова подкрепа от FCH JU и през 2021 г. подготви разработи подробен работен план за регионално внедряване на водород. В изпълнение на този план общината възнамерява да въведе водород в градския транспорт чрез закупуване на водородни автобуси и дооборудване на тролейбуси с водородни водородни удължители на пробега. Ще бъде изградена и съответна станция за зареждане с гориво в едно от депата с локално производство на водород чрез електролиза. Водородната зарядна станция частично ще се захранва с електричество от собствен фотоволтаичен парк.
Като част от усилията на Столична община за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на водородни превозни средства "Столичен електротранспорт" ЕАД в началото на 2022 г. е заявил интерес за участие в проектите JIVE (Joint Initiative for hydrogen Vehicles across Europe), финансиран от Съвместното предприятие горивни клетки и водород (FCH JU). Дружеството ще осигури движението на 2 водородни автобуса за 2 седмици по линии на градския транспорт с подвижна водородна зарядна станция. "Столичен електротранспорт" ЕАД ще осигури шофьорите, които ще бъдат предварително обучени по проекта, както и мястото за зареждане с подвижната зарядна станция.
Проектът JIVE (Съвместна инициатива за превозни средства с водород в Европа) има за цел да разгърне мрежа от 139 нови автобуса с горивни клетки с нулеви емисии и свързаната с тях инфраструктура за зареждане с гориво в пет държави. JIVE работи в продължение на шест години от януари 2017 г. и е съфинансиран от 32 милиона евро безвъзмездна помощ от Партньорството за чист водород (бившето съвместно предприятие за горивни клетки и водород) по рамковата програма на Европейския съюз Хоризонт 2020 за научни изследвания и иновации. Проектният консорциум се състои от 22 партньора от седем държави. Това е първият от два проекта. Проектът JIVE2 стартира през януари 2018 г. Обединени, проектите JIVE ще внедрят близо 300 автобуса с горивни клетки в 22 града в Европа до началото на 2020 г. – най-голямото внедряване в Европа до момента.
Целта на проектите е да се демонстрира надеждността и безопасността на използването на водородни зарядни станции в градска среда, както и че автобусите с горивни клетки представляват жизнеспособна алтернатива за обществения транспорт, предлагайки същата оперативна гъвкавост като дизеловите автобуси, но без отделяне на вредни емисии.

 

Изтегли документацията в RAR формат

Снимки от събитието
RAR формат (2,17 МB).

 

Последно променен на Понеделник, 06 Юни 2022 12:11  

Полезни връзки