Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат

                                                   "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД  

ОБЯВЯВА

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

на :

1.Конкурс № 17

Модулни клетки с обща площ 50 кв.м., захранени с ток и вода, санитарен възел, находящи се в тролейбусното ухо на ТБ №9 – “Борово”.

·Първоначална месечна наемна цена: 890.00(осемстотин и деветдесет ) лв. без вкл.ДДС

·Депозит за участие: 890.00(осемстотин и деветдесет ) лв.

2. Конкурс № 18

Терен, 200 кв.м., находящ се в гр.София, район “Надежда”, ул.”Илиенско шосе” – ТИС “Военна рампа”, в регулация

·Първоначална месечна наемна цена: 486.00(четиристотин осемдесет и шест) лв. без вкл.ДДС

·Депозит за участие: 486.00 (четиристотин осемдесет и шест) лв.

3. Конкурс № 19

Модулни клетки 3 броя (№№ 1, 3 и 4 по приложената схема) с обща площ от 195 кв.м., захранени с ток и вода, санитарен възел, находящи се на територията на трамвайно депо “Красна поляна”

·Първоначална месечна наемна цена: 845.00(осемстотин четиридесет и пет) лв. без вкл.ДДС

·Депозит за участие: 845.00 (осемстотин четиридесет и пет) лв.

4. Конкурс № 20

Стол за хранене с обща площ 321.5 кв.м., захранен с ток и вода,санитарен възел, находящ се в административната сграда на “Столичен електротранспорт” – ул.”Подполковник Калитин” № 30

·Първоначална месечна наемна цена: 566.00(петстотин шестдесет и шест) лв. без вкл.ДДС.

·Депозит за участие 566.00(петстотин шестдесет и шест) лв.

5. Конкурс № 21

Сграда едноетажна, лека конструкция с обща площ от 72 кв.м., захранена с ток и вода, находяща се на територията на поделение “Трамкар ”-бул.”Цар Борис ІІІ ” №126А

·Първоначална месечна наемна цена:182(сто осемдесет и два) лв. без вкл.ДДС.

·Депозит за участие - 182(сто осемдесет и два) лв.

6. Конкурс № 22

Павилион тухлен, с обща площ от 20 кв.м., захранен с ток и вода, прилежащ санитарен възел, находящ се на бул “Кн.Мария Луиза”” - спирка надлез “Надежда”

·Първоначална месечна наемна цена:80( осемдесет) лв. без вкл.ДДС.

·Депозит за участие - 80( осемдесет) лв.

7. Конкурс № 23

Помещение с обща площ 4.90 кв.м.,захранено с ток и вода, находящо се на посл.спирка ТМ.№№11,12 – “Илиянци”.

·Първоначална месечна наемна цена: 52( петдесет и два) лв. без вкл.ДДС.

·Депозит за участие - 52( петдесет и два) лв.

8. Конкурс № 24

Помещение, лека конструкция, с обща площ 25 кв.м.,захранено с ток и вода, прилежащ санитарен възел, находящо се на посл.спирка ТМ.№12 – “Илиенци”.

·Първоначална месечна наемна цена: 80( осемдесет) лв. без вкл.ДДС.

·Депозит за участие - 80( осемдесет) лв.

 

Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването ù за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС, издадена от касата на отдел “ФС” на дружеството – ул.”Подполковник Калитин” №30. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 06.12.2022 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за конкурса.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София, ул.”Подполковник Калитин” №30, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН до 06.12.2022 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.

Конкурсът ще се проведе на 07.12.2022 г., 10 часа в заседателната зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ул.”Подполковник Калитин” №30, стая №19.

За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025

 


Полезни връзки