Социална програма

E-mail Print
There are no translations available.

През 2009г. Съветът на директорите на “Столичен електротранспорт”ЕАД одобри социална програма, даваща възможност за безплатни правни консултации и съдействие по наказателни дела.

Обхват на програмата:

•    Юридическа консултация по наказателни дела, свързани с престъпления по транспорта, извършени от водачи при и по повод възложената от “Столичен електротранспорт”ЕАД работа;

•    Процесуално представителство по наказателни дела, свързани с престъпления по транспорта, извършени от водачи при и по повод възложената от “Столичен електротранспорт”ЕАД работа.

Условия за ползване:

•    Служебна бележка за удостоверяване на трудово правоотношение със “Столичен електротранспорт”ЕАД;

•    Образувано досъдебно или съдебно наказателно производство във връзка с деяния, осъществени по време и във връзка с работата, засягащи транспортната безопасност;

•    Съмнение за извършено престъпление във връзка с безопасността на транспорта, засягащо живота, здравето или собствеността на хората.


Какво да очаквате от консултанта:

•    Професионален подход към поставените въпроси във връзка с транспортните престъпления;

•    Безплатна консултация / процесуално представителство;

•    Съдействие пред компетентните органи във връзка с транспортните престъпления.

•    Предоставяне на  услугата в работно време по места.


Какво се очаква от Вас:

•    Добросъвестно представяне на фактите относно конкретния казус;

•    Незлоупотреба с предоставената услуга;

•    Неангажиране на консултанта с юридически проблеми, различни от попадащите под обхвата на социалната програма.


Конкретни резултати:

•    Правна защита на водачите на “Столичен електротранспорт”ЕАД във връзка с опасността от реализиране на наказателна отговорност и налагане на наказание за извършено транспортно престъпление;
•    Улесняване и осигуряване на безплатен достъп на нуждаещите се до професионална консултация;
•    Осигуряване на възможност водачите да фокусират своето внимание върху спокойното и ефективно осъществяване на транспортно обслужване.

                   В случай на нужда, не се колебайте да потърсите съдействие по програмата от началниците на трамвайни и тролейбусни депа и главния юрисконсулт на “Столичен електротранспорт”ЕАД.
 

 

Useful links