Доставка на нови единични тролейбуси.

E-mail Print
There are no translations available.

Съгласно Решение №230 от 16.04.2009 г. и №509/ 29.07.2009г. на Столичен общински съвет "Столичен електротраснпорт" ЕАД проведе съвместно с Европейската банка за възстановяване и развитие процедура по правилата на банката за "Доставка на тридесет (30) нови единични тролейбуси". В резултат на това се сключи договор между Skoda Electric a.s. и "Столичен електротранспорт" ЕАД (Договор № 154/ 11.04.2010г.). Съгласно договорираното първите доставки по договора се очакват след 10 (десет) месеца от датата на сключване на договора или първата половина на месец септември 2010 г. Цената за един брой тролейбус възлиза на 451 645.00 Евро. (четиристотин петдесет и една хиляди и шестстотин четиридесет и пет евро). Към момента договорът се изпълнява предсрочно.

 

Useful links