Доставка на трамвайни мотриси и прикачни вагони - втора употреба

Е-мейл Печат
Доставка на трамвайни мотриси  и прикачни вагони - втора употреба
за междурелсие 1000mm (1009mm)

           “Столичен електротранспорт”-ЕАД проведе открита процедура за “Доставка на трамваи втора употреба”. Процедурата е открита с решение  Съвета на директорите на “Столичен електротранспорт” ЕАД, публикувана в TED под №2010/ S 28-040377/ 10.02.2010г. и електронната страница на Държавен вестник под №4/10.02.2010г. Документацията за процедурата е утвърдена от СОС.  
         В резултата на проведената процедура на 14.02.2011г. се сключи договор с “Елиа”-АД за доставка на следните видове мотриси:
 – Доставка на 20 (двадесет броя) трамвайни мотриси тип T4D-C с модернизирана система за управление работещи и работили в транспортно предприятие на гр. Хале, Германия с междурелсие 1000mm (1009 mm) и
– Доставка на 20 броя прикачни вагони с модернизирана спирачна система тип B4D-C  за  междурелсие 1000 mm (1009) mm.
       Цената за доставката е както следва:
- за трамвайните мотриси тип T4D-C с модернизирана система за управление единичната цена е: 85 480.00 лв. (осемдесет и пет хиляди четиристотин и осемдесет лева )
- за  прикачните вагони за междурелсие 1000mm (1009mm) тип B4D-C, единичната цена е 39 940.00 (тридесет и девет хиляди деветстотин и четиридесет лева).
        Доставката ще бъде извършена до края на 2011г. 

Полезни връзки