Съобщение

E-mail Print
There are no translations available.

                          С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Обявеният за 05.09.2011г. тролейбусен курс ще започне на 07.09.2011г. поради празничните дни.
            Утвърдените кандидати за курса да се явят с необходимите документи на 07.09.2011г. в 8.30ч. пред сградата на управлението на "Столичен Електротранспорт" ЕАД.

                                                            от "Учебен отдел"

 

Useful links