Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

11 “Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбуси” Friday, 08 July 2022
12 „Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел“ Wednesday, 06 July 2022
13 "Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки“ Thursday, 30 June 2022
14 “Доставка на метални изделия” Tuesday, 28 June 2022
15 ''Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси " Tuesday, 21 June 2022
16 "Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси" Monday, 13 June 2022
17 "Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси " Tuesday, 03 May 2022
18 "Доставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях" Thursday, 31 March 2022
19 Информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП Wednesday, 30 March 2022
20 „Механизирано извеждане (подбиване ) на РП по ос и ниво с траверсоподбивни машини с между релсие 1009 mm и 1435 mm” Thursday, 17 February 2022
 
Page 2 of 23


Useful links