Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

11 "Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип: PESA 122NaSF и Be 4/6S" Friday, 17 September 2021
12 “Доставка на електроизолационни материали” Thursday, 16 September 2021
13 „Изграждане на комплектни трансформаторни постове (КТП) – инженеринг“ -- 2 Friday, 03 September 2021
14 „Доставка на униформено облекло" Friday, 03 September 2021
15 Доставка на работно облекло, специално облекло и обувки Friday, 03 September 2021
16 „Доставка на бетон” Wednesday, 25 August 2021
17 „Доставка на асфалтобетон” Wednesday, 25 August 2021
18 „Доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазар“ Tuesday, 03 August 2021
19 “Доставка на резервни части за електрооборудването на трамвайни мотриси и тролейбуси” Tuesday, 27 July 2021
20 “Доставка на резервни части за модернизирани трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД Monday, 19 July 2021
 
Page 2 of 21


Useful links