Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

191 “Доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазар” Tuesday, 07 July 2015
192 “Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Tuesday, 07 July 2015
193 "Доставка на 5 броя нови трамваи с нисък под за междурелсие 1009 mm" Friday, 19 June 2015
194 “Доставка на резервни части за електрооборудването на трамваи и тролейбуси” Thursday, 18 June 2015
195 “Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивни машини с междурелсие 1009 mm и 1435 mm” Thursday, 18 June 2015
196 “Доставка на резервни части за трамвайни мотриси" Thursday, 11 June 2015
197 “Доставка на накладки фрикционни за спирачки” Friday, 05 June 2015
198 “Доставка на зъбни колела” Friday, 05 June 2015
 
Page 20 of 20


Useful links