Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

21 Доставка на накладки фрикционни за спирачки Wednesday, 16 February 2022
22 Доставка на 4 броя нови нископодови бързозарядни електробуси, доставка и монтаж на 3 броя нови зарядни станции и специализирано оборудване към тях Monday, 10 January 2022
23 ДОСТАВКА НА 4 БРОЯ НОВИ НИСКОПОДОВИ СЪЧЛЕНЕНИ ТРАМВАИ ЗА МЕЖДУРЕЛСИЕ 1009 mm” Friday, 07 January 2022
24 “Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси“ Friday, 17 December 2021
25 "Доставка на смазочни материали" Friday, 12 November 2021
26 “Доставка на резервни части за тролейбуси” Wednesday, 03 November 2021
27 “Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси Be 4/6S и T8M-700 IT” и възстановяване на хидравлична станция тип “HGC-40PPN/01” за трамвайни мотриси тип Be 4/6S“ Wednesday, 03 November 2021
28 "Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип: PESA 122NaSF и Be 4/6S" Friday, 17 September 2021
29 “Доставка на електроизолационни материали” Thursday, 16 September 2021
30 „Изграждане на комплектни трансформаторни постове (КТП) – инженеринг“ -- 2 Friday, 03 September 2021
 
Page 3 of 23


Useful links