Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

51 “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД Wednesday, 06 November 2019
52 "Покупка на топлинна енергия" Tuesday, 22 October 2019
53 “Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти" Tuesday, 15 October 2019
54 “Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбуси” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД Monday, 07 October 2019
55 Доставка на 30 броя нови нископодови бързозарядни електробуси, доставка и монтаж на 10 броя нови зарядни станции и специализирано оборудване към тях Tuesday, 27 August 2019
56 “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Thursday, 22 August 2019
57 “Доставка на бандажи за трамвайни мотриси” Thursday, 22 August 2019
58 "Доставка на смазочни материали" Tuesday, 20 August 2019
59 „Доставка на дизелово гориво за отопление” Tuesday, 20 August 2019
60 “Доставка на бронзови, алуминиеви, стоманени и чугунени отливки и клеми за контактно-кабелна мрежа” Friday, 12 July 2019
 
Page 6 of 20


Useful links