Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

51 “Доставка на В и К части, брави и строителни материали” Thursday, 13 February 2020
52 “Доставка на електромеханични крикове за вдигане на нископодови трамвайни мотриси” Thursday, 13 February 2020
53 “Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси " Tuesday, 17 December 2019
54 “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси” Thursday, 12 December 2019
55 "Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси" Thursday, 12 December 2019
56 Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществените интереси на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Friday, 06 December 2019
57 “Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивни машини с междурелсие 1009 mm и 1435 mm” Friday, 29 November 2019
58 “Наваряване, заваряване и шлайфане на трамвайни релси и стрелкови елементи и възстановяване на стрелкови елементи” Thursday, 28 November 2019
59 “Доставка на инструменти" Thursday, 28 November 2019
60 “Доставка на накладки фрикционни за спирачки” Wednesday, 06 November 2019
 
Page 6 of 21


Useful links