Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

81 “Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбуси” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД Monday, 07 October 2019
82 Доставка на 30 броя нови нископодови бързозарядни електробуси, доставка и монтаж на 10 броя нови зарядни станции и специализирано оборудване към тях Tuesday, 27 August 2019
83 “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Thursday, 22 August 2019
84 “Доставка на бандажи за трамвайни мотриси” Thursday, 22 August 2019
85 "Доставка на смазочни материали" Tuesday, 20 August 2019
86 „Доставка на дизелово гориво за отопление” Tuesday, 20 August 2019
87 “Доставка на бронзови, алуминиеви, стоманени и чугунени отливки и клеми за контактно-кабелна мрежа” Friday, 12 July 2019
88 “Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамвайни мотриси и тролейбуси" Friday, 12 July 2019
89 „Доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазаp” Friday, 12 July 2019
90 “Обработка на вътрешен профил от заготовки на бандажни гривни за трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT, PESA 122 NaSf и Ве 4/6 S” Friday, 28 June 2019
 
Page 9 of 23


Useful links