Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

81 “Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси " Thursday, 26 October 2017
82 "Доставка на течни горива за МПС, чрез зареждане с ПИН карти и доставка на дизелово гориво за отопление на сгради" Tuesday, 24 October 2017
83 “Доставка на В и К части, брави и строителни материали” Monday, 23 October 2017
84 “Наваряване, заваряване и шлайфане на трамвайни релси и стрелкови елементи и възстановяване на стрелкови елементи” Monday, 23 October 2017
85 “Доставка на силови кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел” Monday, 09 October 2017
86 “Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси ” Monday, 09 October 2017
87 “Обработка на вътрешен профил от заготовки на бандажни гривни за трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT и Ве 4/6 S за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД” Monday, 09 October 2017
88 "Доставка на инструменти" Wednesday, 20 September 2017
89 “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД Wednesday, 30 August 2017
90 “Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивни машини с междурелсие 1009 mm и 1435 mm” Wednesday, 30 August 2017
 
Page 9 of 16


Useful links