Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

81 “Доставка на гумени изделия за превозните средства на “Столичен електротранспорт” ЕАД- ПРЕКРАТЕНА! Friday, 30 November 2018
82 “Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел” Friday, 09 November 2018
83 „Механизирано шлайфане на трамваен релсов път” Tuesday, 06 November 2018
84 "Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси" Tuesday, 30 October 2018
85 "Доставка на работно, специално работно облекло и обувки" Thursday, 25 October 2018
86 “Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и доставка на дизелово гориво за отопление на сгради" Wednesday, 17 October 2018
87 “Доставка на електроматериали и LED осветители” Wednesday, 17 October 2018
88 "Доставка на електроизолационни материали" Wednesday, 17 October 2018
89 "Доставка на автомобилни гуми" Monday, 17 September 2018
90 “Наемане срещу заплащане от “Столичен електротранспорт” ЕАД на селищни медни аналогови линии за аналогов пренос на данни за дистанционно управление на токоизправителни станции” Monday, 03 September 2018
 
Page 9 of 20


Useful links