Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

81 "Доставка на 10 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435мм" Friday, 03 May 2019
82 “Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси T4D-C/B4D-C, T4D-M/B4D-M, T8M-700 IT” и възстановяване на хидравлична станция тип “HGC-40PPN/01” за трамвайни мотриси тип Be 4/6S“ Thursday, 25 April 2019
83 "Доставка на бетон" Monday, 15 April 2019
84 "Доставка на асфалтобетон" Monday, 15 April 2019
85 Информация обобщена по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2018г. Friday, 29 March 2019
86 "Доставка на електроизолационни материали" Friday, 15 March 2019
87 “Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи и тролейбуси) и обособените трасета на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Thursday, 28 February 2019
88 “Доставка на униформено облекло” Thursday, 14 February 2019
89 “Доставка и пусково-наладъчни работи на стационарна електронна инсталация за смазване на релси - 4 броя ” Tuesday, 12 February 2019
90 “Доставка на гумени изделия за превозните средства на “Столичен електротранспорт” ЕАД Thursday, 17 January 2019
 
Page 9 of 21


Useful links