Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

91 „Доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазаp” Wednesday, 16 August 2017
92 Становище на Агенция по обществени поръчки Friday, 11 August 2017
93 "Доставка на 10 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435мм" Monday, 07 August 2017
94 “Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Tuesday, 25 July 2017
95 "Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси" Wednesday, 19 July 2017
96 "Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбуси" за нуждите на “Столичен електротранспорт” ЕАД Tuesday, 23 May 2017
97 "Доставка на накладки фрикционни за спирачки" Tuesday, 16 May 2017
98 “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси” Friday, 05 May 2017
99 “Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамвайни мотриси и тролейбуси" Wednesday, 03 May 2017
100 "Техничеко обслужване на тикет система на „Столичен електротранспорт” ЕАД Tuesday, 02 May 2017
 
Page 10 of 16


Useful links