Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

91 “Доставка на гумени изделия за превозните средства на “Столичен електротранспорт” ЕАД- ПРЕКРАТЕНА! Friday, 30 November 2018
92 “Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел” Friday, 09 November 2018
93 „Механизирано шлайфане на трамваен релсов път” Tuesday, 06 November 2018
94 "Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси" Tuesday, 30 October 2018
95 "Доставка на работно, специално работно облекло и обувки" Thursday, 25 October 2018
96 “Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и доставка на дизелово гориво за отопление на сгради" Wednesday, 17 October 2018
97 “Доставка на електроматериали и LED осветители” Wednesday, 17 October 2018
98 "Доставка на електроизолационни материали" Wednesday, 17 October 2018
99 "Доставка на автомобилни гуми" Monday, 17 September 2018
100 “Наемане срещу заплащане от “Столичен електротранспорт” ЕАД на селищни медни аналогови линии за аналогов пренос на данни за дистанционно управление на токоизправителни станции” Monday, 03 September 2018
 
Page 10 of 21


Useful links