Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

91 “Доставка на резервни части за тролейбуси” Friday, 21 June 2019
92 “Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществените интереси на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Friday, 21 June 2019
93 "Доставка на 30 броя нови нископодови съчленени тролейбуси" Thursday, 23 May 2019
94 “Доставка на 25 броя нископодови трамваи за междурелсие 1009 мм” Wednesday, 22 May 2019
95 "Доставка на бетон" Monday, 20 May 2019
96 "Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси" Tuesday, 14 May 2019
97 "Техничеко обслужване на тикет система на „Столичен електротранспорт” ЕАД Thursday, 09 May 2019
98 "Доставка на 10 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435мм" Friday, 03 May 2019
99 “Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси T4D-C/B4D-C, T4D-M/B4D-M, T8M-700 IT” и възстановяване на хидравлична станция тип “HGC-40PPN/01” за трамвайни мотриси тип Be 4/6S“ Thursday, 25 April 2019
100 "Доставка на бетон" Monday, 15 April 2019
 
Page 10 of 23


Useful links