Home | Archive 2008
Архив конкурси 2008 г.

Competitions Archive 2008

1 Покана за търг за скрап от трансформатори Friday, 09 December 2011
2 Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години Tuesday, 08 November 2011
3 Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 2580.17кв.м. за осъществяване на реклама Monday, 31 October 2011
4 Tърг с тайно наддаване за “ продажба на скрап от цветни метали и трамвайни релси” Friday, 21 October 2011
5 Конкурс за: “Предоставяне за временно възмездно ползване на по 1кв.м. от интериорното пространство за разполагане от наемателя на рекламни ръкохватки" Monday, 29 August 2011
6 Продажба на скрап от черни метали и релси/Търг с тайно наддаване/ Friday, 19 August 2011
7 Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години Wednesday, 13 July 2011
8 Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години -приключили Wednesday, 01 June 2011
9 Курс за придобиване правоспособност за управление на тролейбуси Monday, 09 May 2011
10 Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години Tuesday, 19 April 2011
11 Tърг с тайно наддаване за “за продажба на скрап от черни метали и цветни метали”- приключен Monday, 04 April 2011
12 “Продажба на употребявани МПС” - търг с тайно наддаване- приключен Tuesday, 22 March 2011
13 Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години -приключили Friday, 28 January 2011
 

Useful links