Home | Competitions
Competitions

Тук можете да се запознаете с всички обявени конкурси за тази година:

1 Търг с тайно наддаване за продажба на залежали материали от складовете на „Столичен електротранспорт” ЕАД Monday, 30 May 2022
2 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Tuesday, 10 May 2022
3 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап и тролейбуси за продажба на бройка Tuesday, 12 April 2022
4 Търг с тайно наддаване за продажба на залежали материали от складовете на „Столичен електротранспорт” ЕАД Friday, 04 March 2022
5 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап и тролейбуси за продажба на бройка Monday, 07 February 2022
6 Обява - нов срок Thursday, 03 February 2022
7 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 1500 m² за осъществяване на реклама, представляваща външни части Tuesday, 11 January 2022
8 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап и тролейбуси за продажба на бройка Thursday, 23 December 2021
9 Tърг с тайно наддаване за продажба на залежали материали от складовете на „Столичен електротранспорт” ЕАД Wednesday, 08 December 2021
10 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали от трамваи Friday, 03 December 2021
11 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от тролейбуси за нарязване и тролейбуси за продажба на бройка Tuesday, 09 November 2021
12 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Thursday, 04 November 2021
13 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от тролейбуси за нарязване и тролейбуси за продажба на бройка Thursday, 07 October 2021
14 Покана за търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Tuesday, 14 September 2021
15 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Thursday, 08 July 2021


Useful links