Home | Competitions
Competitions

Тук можете да се запознаете с всички обявени конкурси за тази година:

1 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Friday, 07 June 2019
2 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Thursday, 11 April 2019
3 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години на обекти Wednesday, 10 April 2019
4 Tърг с тайно наддаване за продажба на залежали материали от складовете на „Столичен електротранспорт” ЕАД Thursday, 21 March 2019
5 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Thursday, 21 March 2019
6 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Monday, 25 February 2019
7 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години на обекти Tuesday, 29 January 2019
8 Tърг с тайно наддаване за продажба на залежали материали от складовете на „Столичен електротранспорт” ЕАД Tuesday, 08 January 2019
9 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години на обекти Friday, 30 November 2018
10 Tърг с тайно наддаване за продажба на залежали материали от складовете на „Столичен електротранспорт” ЕАД Monday, 26 November 2018
11 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години на обекти Wednesday, 31 October 2018
12 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Tuesday, 16 October 2018
13 Tърг с тайно наддаване за продажба на залежали материали от складовете на „Столичен електротранспорт” ЕАД-3 Wednesday, 15 August 2018
14 ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ - 9 БРОЯ ТРАМВАЙНИ МОТРИСИ ТИП „DUVAG Monday, 30 July 2018
15 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години на обекти Thursday, 05 July 2018


Useful links