Home | Competitions
Competitions

Тук можете да се запознаете с всички обявени конкурси за тази година:

1 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Monday, 13 February 2023
2 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Friday, 10 February 2023
3 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Monday, 05 December 2022
4 Предоставяне за временно възмездно ползване на площ, представляваща външни части на трамвайни мотриси, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД за осъществяване на реклама“ Monday, 05 December 2022
5 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Wednesday, 23 November 2022
6 Предоставяне за временно възмездно ползване на площ, представляваща външни части на трамвайни мотриси, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД за осъществяване на реклама“ Wednesday, 09 November 2022
7 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Friday, 19 August 2022
8 Предоставяне за временно възмездно ползване на площ, представляваща външни части на трамвайни мотриси, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД за осъществяване на реклама“ Wednesday, 10 August 2022
9 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Tuesday, 26 July 2022
10 Предоставяне за временно възмездно ползване на площ, представляваща външни части на трамвайни мотриси, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД за осъществяване на реклама“ Monday, 11 July 2022
11 Търг с тайно наддаване за продажба на залежали материали от складовете на „Столичен електротранспорт” ЕАД Monday, 30 May 2022
12 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Tuesday, 10 May 2022
13 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап и тролейбуси за продажба на бройка Tuesday, 12 April 2022
14 Търг с тайно наддаване за продажба на залежали материали от складовете на „Столичен електротранспорт” ЕАД Friday, 04 March 2022
15 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап и тролейбуси за продажба на бройка Monday, 07 February 2022


Useful links