Home | Competitions
Competitions

Тук можете да се запознаете с всички обявени конкурси за тази година:

1 Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали. Monday, 25 March 2024
2 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Thursday, 22 February 2024
3 Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали. Thursday, 25 January 2024
4 Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали. Tuesday, 02 January 2024
5 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Monday, 04 December 2023
6 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Friday, 27 October 2023
7 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Monday, 25 September 2023
8 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Tuesday, 25 July 2023
9 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Monday, 03 July 2023
10 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Friday, 19 May 2023
11 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Wednesday, 19 April 2023
12 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Tuesday, 28 March 2023
13 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Monday, 13 February 2023
14 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Friday, 10 February 2023
15 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Monday, 05 December 2022


Useful links