Home | Competitions
Competitions

Тук можете да се запознаете с всички обявени конкурси за тази година:

1 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 1500 m² за осъществяване на реклама, представляваща външни части Tuesday, 11 January 2022
2 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап и тролейбуси за продажба на бройка Thursday, 23 December 2021
3 Tърг с тайно наддаване за продажба на залежали материали от складовете на „Столичен електротранспорт” ЕАД Wednesday, 08 December 2021
4 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали от трамваи Friday, 03 December 2021
5 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от тролейбуси за нарязване и тролейбуси за продажба на бройка Tuesday, 09 November 2021
6 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Thursday, 04 November 2021
7 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от тролейбуси за нарязване и тролейбуси за продажба на бройка Thursday, 07 October 2021
8 Покана за търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Tuesday, 14 September 2021
9 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Thursday, 08 July 2021
10 Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Friday, 25 June 2021
11 Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Thursday, 13 May 2021
12 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Monday, 26 April 2021
13 Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Tuesday, 06 April 2021
14 Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Tuesday, 16 February 2021
15 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Wednesday, 10 February 2021


Useful links