Home | Competitions
Competitions

Тук можете да се запознаете с всички обявени конкурси за тази година:

1 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Wednesday, 23 November 2022
2 Предоставяне за временно възмездно ползване на площ, представляваща външни части на трамвайни мотриси, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД за осъществяване на реклама“ Wednesday, 09 November 2022
3 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Friday, 19 August 2022
4 Предоставяне за временно възмездно ползване на площ, представляваща външни части на трамвайни мотриси, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД за осъществяване на реклама“ Wednesday, 10 August 2022
5 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Tuesday, 26 July 2022
6 Предоставяне за временно възмездно ползване на площ, представляваща външни части на трамвайни мотриси, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД за осъществяване на реклама“ Monday, 11 July 2022
7 Търг с тайно наддаване за продажба на залежали материали от складовете на „Столичен електротранспорт” ЕАД Monday, 30 May 2022
8 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Tuesday, 10 May 2022
9 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап и тролейбуси за продажба на бройка Tuesday, 12 April 2022
10 Търг с тайно наддаване за продажба на залежали материали от складовете на „Столичен електротранспорт” ЕАД Friday, 04 March 2022
11 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап и тролейбуси за продажба на бройка Monday, 07 February 2022
12 Обява - нов срок Thursday, 03 February 2022
13 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 1500 m² за осъществяване на реклама, представляваща външни части Tuesday, 11 January 2022
14 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап и тролейбуси за продажба на бройка Thursday, 23 December 2021
15 Tърг с тайно наддаване за продажба на залежали материали от складовете на „Столичен електротранспорт” ЕАД Wednesday, 08 December 2021


Useful links