Покани
Изберете покана
21 Профилактика и ремонт на инсталация за сушене на пясък за трамвайни мотриси Wednesday, 02 September 2015
22 “Доставка на материали за ремонт на хидроизолацията на покривите” Friday, 14 August 2015
23 “Доставка на материали за запояване и за защитно заваряване” Friday, 14 August 2015
24 “Доставка на резервни части за тикет системата експлоатирана от „Столичен електротранспорт” ЕАД Friday, 14 August 2015
25 “Доставка на технически газове” Thursday, 23 July 2015
26 “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на “Автобаза” Wednesday, 22 July 2015
27 “Доставка на инсталация за мазане на бандажни гривни на трамвайни мотриси” Wednesday, 22 July 2015
28 „Изграждане на системи за генериране, контрол и отдаване на фотоволтаична енергия в постояннотоковата (DC) мрежа на Столичен Електротранспорт, чрез присъединяване на системата към DC мрежата на Столичен Електротранспорт и паралелна и синхронизирана работа Thursday, 09 July 2015
29 “Доставка на изделия от цветни метали” Tuesday, 16 June 2015
30 “Доставка на бутилирана минерална вода в разфасовка от 1,5 л.” Monday, 11 May 2015
 
Page 3 of 15

Useful links