Покани
Изберете покана
61 „Доставка на пластинчат компресор тип “RVM 20” или еквивалент, куплиран с АС електродвигател - подходящ за работа с инвертор, за монтаж на трамвайни мотриси и тролейбуси.” Monday, 30 June 2014
62 "Доставка на седалки за модернизирани трамвайни мотриси и тролейбуси" Monday, 30 June 2014
63 “Доставка на контактни пластини-Ag за контактите от електрооборудването на трамваи и тролейбуси” Friday, 27 June 2014
64 “Доставка на шперплат и ламиниран фазер” Thursday, 26 June 2014
65 “Доставка на канцеларски материали и офис консумативи” Tuesday, 24 June 2014
66 “Доставка на винтови пружини за трамваи и тролейбуси” Tuesday, 24 June 2014
67 “Доставка на стойки осигурителни за трамваи и тролейбуси с товароносимост 5 000 kg (пет хиляди килограма) и височина на повдигане минимална 1 450 mm и максимална 2 220 mm” Thursday, 19 June 2014
68 “Доставка на резервни части за тикет системата експлоатирана от „Столичен електротранспорт” ЕАД Friday, 06 June 2014
69 “Доставка на бутилирана минерална вода в разфасовка от 1,5 л.” Wednesday, 21 May 2014
70 “Изработка, доставка и ремонт на хидравлични елементи от спирачната система на трамвайни мотрисиT4D-C/ B4D-C, T4D-M/B4D-M и Т8 Дюваг” Wednesday, 23 April 2014
 
Page 7 of 15

Useful links