Покани
Изберете покана
81 “Доставка на униформено облекло” Thursday, 09 January 2014
82 “Доставка на униформено облекло” Thursday, 09 January 2014
83 “Абонаментно техническо обслужване и програмно осигуряване на GPS – Автоматизирана система за управление, контрол и безопасност на електрическия транспорт (АСУКБЕТ)” Thursday, 19 December 2013
84 “Провеждане на задължителни периодични медицински прегледи на работниците и служителите в „Столичен електротранспорт” ЕАД” Wednesday, 13 November 2013
85 “Доставка на въглища и дърва за отопление” Monday, 28 October 2013
86 “Доставка на технически газове” Monday, 28 October 2013
87 “Доставка на зъбни колела” Tuesday, 08 October 2013
88 „Доставка на новопроизведени 22 (двадесет и два) броя GPS комплекта за трамваи и 10 (десет) броя за тролейбуси” Thursday, 03 October 2013
89 “Абонаментно обслужване с поставяне на машини за топла и студена вода и доставка на минерална вода в разфасовка от около 19 л. (5 галона) до обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Friday, 27 September 2013
90 “Диагностика, настройка и ремонт на електронни модули, платки, релета и изработка на нови, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на “Столичен електротранспорт”ЕАД" Friday, 27 September 2013
 
Page 9 of 15

Useful links