Home | Archive 2008
Архив обществени поръчки 2008 г.

“Доставка на лагери”

E-mail Print
There are no translations available.

 

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
oбществена поръчка, чрез открита процедура за:


“Доставка  на  лагери”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (578 KB).

 

“Доставка на алуминиеви плъзгачи от токоприемника на трамвайни мотриси”

E-mail Print
There are no translations available.

 

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД  обявява
малка oбществена поръчка, чрез открит конкурс за:

 

“Доставка на алуминиеви плъзгачи от токоприемника на трамвайни мотриси”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (243 KB).

 

“Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”

E-mail Print
There are no translations available.

 

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
oбществена поръчка, чрез открита процедура за:


“Доставка  на  консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (563 KB).

 

“Доставка на контактен проводник,бронзови въжета и бронзова тел”

E-mail Print
There are no translations available.

Процедурата е приключила!

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
oбществена поръчка, чрез открита процедура за:


“Доставка на контактен проводник,бронзови въжета и бронзова тел”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (563 KB).

 

„Доставка на въгленови вложки за тролейбуси и трамвайни мотриси, доставка на носачи за въгленови вложки за трамвайни мотриси“

E-mail Print
There are no translations available.

 

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
oбществена поръчка, чрез открита процедура за:


„Доставка на въгленови вложки за тролейбуси и трамвайни мотриси, доставка на носачи за въгленови вложки за трамвайни мотриси“

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (1,21 MB).

 


Page 3 of 10


Useful links