Начало | Новини
Последни новини

Становище на “Столичен електротранспорт”-ЕАД

Е-мейл Печат

Становище

на “Столичен електротранспорт”-ЕАД

по повод публикация във Facebook на “Спаси София”

10 причини да искаме оставка и ново ръководство на Столичен Електротранспорт”


- Твърдение – стрелките в София са стари и неподдържани - вместо те да бъдат задействани от копчета в кабините на ватманите, те често са ръчни, нестандартизирани и опасни заради тяхната непредвидимост.


Стрелките в София са 500 броя (вкл. Депата), 284 са в експлоатация по трасетата на линии, от тях 50 са автоматични. 18 броя са нов тип, с автомат на „Електролайн” (Чехия). Те се командват/превключват по три начина – дистанционно, автоматично и ръчно. Всички са в изправност. На три от тях дистанционното управление ще бъде включено допълнително. Състоянието на стрелките зависи от интензивността на движението през тях.

Проверки за състоянието на ТМ релсов път се извършват периодично от различните длъжностни лица и работници в секция “Релсов път”. Ежедневно се извършва проверка и почистване на ТМ стрелки в експлоатация по отношение на свободното преместване на езиковите уредби. Следи се за настъпили дефекти по отношение целостта на ТМ съоръжения /механизми/ и релси.

Ежеседмично се обслужват и профилактират ТМ стрелки по отношение на автомати за управление, ръчни и обръщателни механизми след езични части и кръстовини (заваряване, наваряване и шлайфане на ТМ релси).

Ежемесечно отговорниците на групи, техническия ръководител и Началник секция “Релсов път” извършват оглед на различни участъци по релсовия път, особено онези, с продължителен период на експлоатация (над 30 години) и с проявени чести дефекти.

Резултатите от тези проверки се докладват на ежедневни оперативки в РП и ежеседмичните такива в под.”Трансенерго и РП”. След обсъждане същите се систематизират и при необходимост се отстраняват появилите се дефекти.

При възникване на аварийни ситуации и проблеми, водачите на ТМ мотриси сигнализират незабавно Контролния диспечерски пункт (КДЦ), който изпраща авариен екип за незабавна реакция.

Мерките за осигуряване на безопасността на релсовия път са аварийни ремонти и ограничаване на скоростта на движение на возилата до отстраняване на проблема; текущи ремонти и профилактика; основни ремонти и реконструкции.

В поделението има въведена система за управление на качеството ISO9001:2015, Правилник и инструкции за поддръжка на трамвайния релсов път и др.

Трамвайният релсов път в столицата е разделен на 20 участъка за по-добра проследимост при проверката на техническото състояние и отразяване на извършените реконструкции, модернизации, основни и текущи ремонти в паспортите на всеки участък. За поддържането на релсовия път се изготвят годишни план-графици за планови прегледи и ремонти, които включват и извеждането по „ос” и „ниво” и подбиването с тежкоподбивни машини на участъците с ж.п. профил. На база годишния график, одобрен от изпълнителния директор на „Столичен електротранспорт” ЕАД, се съставят и месечни план-графици с конкретни мерки за поддържане и ремонт. Извършените дейности по ремонта и поддържането се записват ежедневно, след което се изготвят месечни отчети.


- ТвърдениеСтрелките с копчета са били 4, останаха само две, които невинаги работят.

Всички атоматични стрелки в София работят, а тези с “копчета” са 18 !


- Твърдение – инцидентът на 12.11. 2019 е поредният в серията от тежки произшествия, с ранени хора, материални щети и блокиран град.

Причина за тежкия инцидент на ул.“Витоша“ и ул.”Алабин” са неправилни действия на водача на ТМ мотриса 2030 – неправилно превключване на автоматична трамвайна стрелка №79 ( същата е превключена в ръчен режим от водача на мотрисата – неправилно и без да се убеди в прилепване на езиците на стрелката в избраната посока). Наличието на пясък е следствие от автоматично задействане на системи против боксуване на други ТМ мотриси.

Аварийните екипи свършиха своята работа за няколко минути след разрешение на компетентните следствени органи.


- Твърдение – заради старите стрелки има ограничение от 10 км/ч, което в XXI век е абсурдно и показва, че ръководството вместо да решава проблеми, прави трамваите бавни.

Скоростта е ограничена именно за извършване на превключването и с оглед безопасност, а не защото стрелките са стари.

- Твърдение – състоянието на релсовия път в града е трагично, ремонтите се отлагат, а трамваите са бавни и шумни.

Ежегодно “Ст.електротранспорт”-ЕАД подготвя програми с необходимите за целта средства за ремонтни дейности по релсовия път. За 2020 г, в програмата с неотложни ремонти по релсовия път са включени 20 броя стрелки, 4 броя трамвайни кръстовки, 20 участъка коловоза в „права” и „крива” и ремонт на 5 броя прелези. Комисия от СО извършва проверка и окачествяване на предложените участъци. В бюджета на СО, гласуван ежегодно от СОС, се заделят средства за ремонтните дейности.

Извършваните ремонти са съобразени с финансовите възможности на общината.

Съгласно Договора за обществен превоз на пътници между Столична община, “Център за гр.мобилност”-ЕАД и “Столичен електротранспорт”–ЕАД (одобрен от СОС), текущото поддържане и профилактика се извършват от Столичен електротранспорт, а новото строителство, реконструкциите и основните ремонти се финансират от Столична община, с избор на изпълнител по ЗОП.

За последните няколко години по различни европейски програми, с общински и собствени средства дружеството е обновило превозни средства за над 200 млн.лв. И в момента се работи по програми за доставка на нови трамваи, тролейбуси и електробуси за 176 млн.лв.

Електрическите превозни средства са на значителна стойност (многократно надвишаваща автобусите) и цялостната им подмяна е продължителен процес във всеки европейси град !


- Твърдение – даже при нови ремонти за милиони се работи по стара технология за релсовия път - шумна и некачествена.

Ремонтите се извършват на база на изготвени идейни, технически и работни проекти, възлагани от Столична община. В никакъв случай не са некачествени и по „стара технология“.

В заданията за проектиране, изготвяни от дружеството, са заложени необходимите изисквания за качествен релсов път.


- Твърдение – условията за труд са ужасни, със серия от нарушения на Трудовия кодекс и незаконен извънреден труд.

За условия на труд в последните години са заделени значителни средства - над 280 млн.лв., вкл. подмяна на парка. Работи се по програми за ремонт на сградния фонд и почивната база на дружеството. Всички крайни станции са ремонтирани и в добро състояние. Столична община и “Столичен електротранспорт”-ЕАД работят по изграждане на нови тоалетни за подмяна на химически такива (където са останали).


- Твърдение – заради недостига на водачи има много необслужени курсове и интервалите растат все повече.

Недостигът на водачи е проблем на цялата държава и на Европейския съюз, а не само на Ст.електротранспорт. В тази връзка са предприети редица мерки за обезпечаване на дружеството с водачи - неколкократно увеличение на възнагражденията за последните няколко години, безплатни курсове, доставка на нови превозни средства, изграждане на бус-ленти от СО, оптимизиране на разписания от ЦГМ и др.

Тенденцията за отлив на водачи е овладяна. В момента над 26 души карат курсове за обучение, а на други 32 души курсът приключи преди дни и предстои назначаването им.

- Твърдение – техническото състояние на депата е лошо, а ръководството не е направило нито проекти, нито финансиране, за да се промени това.

Депата на дружеството са оборудвани с всички необходими инструменти и съоръжения (крикове, платформи, подвижен бандажен струг и др.) за обслужване на нововъведените и съществуващи типове превозни средства. Спазени са всички изисквания на Инспекцията по труда.


- Твърдение – новите трамваи се разкостват и стоят в депата заради липса на части и поддръжка.

Към 12.11.2019 г. всички нови типове превозни средства са в пълна изправност и в движение (с изключение на 1 ТМ и 1 ТБ в текущ ремонт поради ПТП и колите, подлежащи на техническо обслужване и профилактични ремонти.)!

Понякога сроковете на доставка на някои типове специфични резервни части са дълги, а поддържането на складови наличности не винаги е оправдано.


Изнесената в страницата на “Спаси София” информация показва явно непознаване на спецификата на дружеството или откровена тенденциозност.

Искаме да успокоим софиянци, ползващи столичния електротранспорт, че технически той е безопасен и напълно изправен, а и като екологично най-чист той трябва да е предпочитан начин за придвижване в столицата.

 

15.11.2019г.

 

Столичният градски транспорт се модернизира

Е-мейл Печат
Банкеръ Daily
вторник, 12. ноември 2019

Управление и бизнес
Столичният градски транспорт се модернизира


Модернизирането на столичния градски транспорт продължава. Вчера в София пристигна първият от 13-те нови нископодови трамваи по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Превозните средства са нископодови и климатизирани, с платформа за детски колички и за хора със затруднения в придвижването, разполагат със звукова сигнализация за незрящи хора. Осигурено е и видеонаблюдение. Трамваите са с дължина 30 метра, като са предвидени специални места за хора с увреждания и майки с детски колички. Новите мотриси ще заменят превозните средства на трамвайна линия №5.
Трамваите се произвеждат от полската компания PESA Bydgoszcz SA по договор, сключен със „Столичен електротранспорт” ЕАД в края на януари т.г. Договорът е на обща стойност 44, 7 млн. лв., без ДДС. Предвидени са също доставки на резервни части, диагностично оборудване и обучение на персонала. Договорът е част от проекта „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“, който се осъществява с финансова подкрепа на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 

София с нови електробуси, тролейбуси и трамваи

Е-мейл Печат
в-к "Телеграф"
10.10.2019 г., стр. 15


София с нови електробуси и трамваи за 261 млн. лв.

Със 137 нови електрически превозни средства -трамваи, тролеи и електробуси на обща стойност 261,4 млн. лева ще се сдобие Столичната община.
Договор за доставката на екологичните возила подписаха вчера министърът на околната сред и водите Нено Димов, изпълняващият длъжността кмет на София Ирина Савина и и шефовете на „Столичен електротранспорт“ и „Столичен автотранспорт“ - Евгений Ганчев и Слав Монов. По-голямата част от средства - 218 млн. лева са осигурени безвъзмездно по Оперативна програма „Околна среда“.
Очаква се с използването на новите превозни средства за градския транспорт количеството фини прахови частици да намалее с 4,81 тона годишно. в-к "24 часа"
10.10.2019 г., стр. 6

Дават 217 млн. лв. за нови трамваи и електробуси

София ще получи 217 млн. лв. за закупуване на нови трамваи, електробуси и тролеи. В сряда екоминистърът Нено Димов и и.д. кметът на София Ирина Савина подписаха договор за финансиране на три проекта по Оперативна програма „Околна среда".
По единия ще бъдат купени 25 нови ниско-подови, климатизирани трамвая. Те ще се движат по линиите 4, 5 и 18.
По втория ще се доставят 52 електробуса за довеждащ транспорт до метростанциите в кварталите „Овча купел", „Люлин" и „Витоша - ВЕЦ Симеоново".
По третия проект ще се купят още 30 електробуса и 10 зарядни станции за тях, както и 30 тролейбуса. Електро-бусите ще заменят автобусите по линиите 6, 73, 74 и 60. Тролейбусите пък ще сменят икарусите по линии 6, 7 и частично по 9.
 

София ще има 137 нови електрически трамваи, автобуси и тролейбуси

Е-мейл Печат
economic.bg
10.10.2019г.

София ще има 137 нови електрически трамваи, автобуси и тролейбуси
За зареждането им ще бъдат изградени 10 зарядни станции, разположени на началните и крайните спирки

Министърът на околната среда и водите Нено Димов, изпълняващият длъжността кмет на Столична община Ирина Савина и изпълнителните директори на „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Столичен автотранспорт“ ЕАД - Евгений Ганчев и Слав Монов, подписаха три договора за доставка на екологични транспортни средства за София с цел подобряване качеството на атмосферния въздух в общината.
Общият размер на инвестициите е 261,4 млн. лв., като Оперативна програма  „Околна среда” 2014-2020 осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 218 млн. лв. С изпълнението на трите проекта ще бъдат доставени общо 137 електрически превозни средства за обществения транспорт за Столичната община. Очаква се с използването на съвременния екологичен градски транспорт количеството фини прахови частици да намалее с 4,81 тона годишно.
Дейностите по първия проект предвиждат доставка на 25 нови нископодови съчленени трамваи, които ще се експлоатират от „Столичен Електротранспорт” ЕАД по съществуващи трамвайни линии с номера 4, 5 и 18. По втория договор със „Столичен Електротранспорт” ЕАД ще бъдат закупени 30 нови нископодови съчленени тролейбуси, които ще заменят амортизирани превозни средства. За осигуряване на нормалната им експлоатация е предвидена реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции, които са основно звено от системата за електрозахранване на столичния електрически транспорт. По проекта ще бъдат доставени също 30 нови електробуси. За осигуряване на нормалната експлоатация на новия подвижен състав е предвидено изграждане на нови трансформаторни постове. Ще бъдат изградени и нови електробусни линии, които да заместят съществуващи автобусни маршрути. Електробусите ще използват най-съвременните бързозарядни технологии, базирани на ултракондензатори. За зареждането им ще бъдат изградени 10 зарядни станции, разположени на началните и крайните спирки и в обслужващите депа.
Третият проект предвижда доставка на 52 нови електрически автобуси и специализирано оборудване за тях. Проектът ще се изпълнява на територията на Столична община, като закупените електробуси ще се експлоатират от „Столичен автотранспорт" ЕАД по съществуващи автобусни линии и по новооткрити линии с довеждаща функция към системата на метрото и трамвайната мрежа.
 

София обновява градския транспорт с 82 електробуса, 30 тролея и 25 трамвая

Е-мейл Печат
dir.bg
11.07.2019г.

София обновява градския транспорт с 82 електробуса, 30 тролея и 25 трамвая
Общият размер на средствата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за столицата е 218 млн.лв.Продължаваме мащабната програма за модернизация на превозните средства на градския транспорт със закупуване на 82 електробуса, 30 тролейбуси и 25 трамвая, каза днес пред журналисти кметът на София Йорданка Фандъкова в Столичния общински съвет /СОС/.
Днес СОС одобри Столичната община да кандидатства по ОП "Околна среда 2014-2020 г." за доставка на нови електробуси, тролейбуси, трамваи и станции за зареждане. Общият размер на средствата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за София е 218 млн. лв.
Когато успеем да реализираме тези проекти, ще имаме на 100 процента подменени автобуси и тролейбуси в движение, както и много сериозен напредък по отношение на трамваите, каза Фандъкова.
Според доклада, Столичната община, в партньорство със "Столичен автотранспорт", ще кандидатства за доставка на 30 нови 6-7 метрови електробуса и 22 нови 8-9 метрови електробуса и специализирано оборудване за тях /зарядни станции/ за откриване на нови линии с довозваща функция от спирки на метрото и трамваите. Тяхната обща стойност е 30,3 млн. лв.
Общината, заедно със "Столичен електротранспорт", ще кандидатства за доставката на 30 нови нископодови единични електробуси и оборудване към тях. Те ще подменят стари дизелови превозни средства по линиите на масовия градски транспорт. Планира се и доставка на 30 нови съчленени тролейбуси, които ще подменят стари тролеи по линиите 6,7 и 11. Тяхната обща стойност е 90 млн. лв.
Съвместно със "Столичен електротранпорт", общината ще кандидатства за доставка на 25 нископодови съчленени трамваи, които ще подменят старите мотриси по линии 4 и 18 и ще допълнят мотриси по линия номер 5 за общата сума от 97,7 млн.лв.в-к "Сега"
11.07.2019 г., стр.5

София ще получи още 218 млн. лв. за екологичен транспорт

Общината кандидатства с 3 проекта по оперативна програма "Околна среда" за закупуване на електробуси, трамваи и тролеи


3 проекта за екологизиране на градския транспорт ще внесе за финансиране по оперативна програма "Околна среда" Столичната община. Проектите са на стойност близо 218 млн. лв. и с тях ще бъдат закупени нови превозни средства за целия наземен транспорт. Очаква се Столичният общински съвет да даде днес зелена светлина за кандидатстване по програмата. По оперативна програма "Околна среда" ще бъдат отпуснати близо 500 млн. лв. за мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух, като право да кандидатстват по тях имат 10 общини. Максималното финансиране за всяка една от тях вече бе определено на ниво планиране на приоритетна ос на програмата.
По програмата могат да се закупуват електрически автобуси и тролейбуси, както и да се доставят трамвайни мотриси. София планира да закупи 30 шестметрови електрически автобуса (13.5 млн. лв.) и 22 деветметрови автобуса (16.5 млн. лв.) със зарядни станции за тях, които ще бъдат използвани за откриване на нови линии с довозващи функции до трамвайни и метроспирки. Извън тази поръчка ще бъдат доставени и 30 броя нископодови единични бързозарядни електробуси (39.1 млн. лв.), както и 30 броя нови съчленени тролейбуси (40 млн. лв.). 9 млн. лв. ще бъдат инвестирани и в ремонт на 3 токоизправителни станции.
Общо 97.4 млн. лв. ще бъдат инвестирани за доставка на съчленени трамваи. Общината планира да купи 25 нископодови трамвая. Останалата част от финансирането - близо 1%, или 2.4 млн. лв., е предвидено за подготовката на самите проекти и задължителните мерки за комуникация и публичност, уточняват от "Московска". Общината ще сключи с транспортните си оператори "Столичен автотранспорт" и "Столичен електротранспорт" споразумения за изпълнението на проектите, в които ще бъдат определени задълженията на всяка от страните. Съвместно ще се пише и стратегия за възлагане на обществените поръчки по проекта. Към момента не е ясно кой точно ще възлага дейностите.
Право да кандидатстват по тази процедура по ОПОС имат още общините Бургас (65 млн. лв. максимално финансиране), Варна (70 млн. лв.), Враца  (26 млн. лв.), Перник (6 млн. лв.), Плевен (15 млн. лв.), Русе (39 млн. лв.), Сливен (11 млн. лв.), Стара Загора (45 млн. лв.), Хасково (5 млн. лв.). Столичната община е единствената, която има трамваи и получава финансиране по този компонент.

ОЩЕ ПРОЕКТИ
450 000 лв. ще бъде бюджетът на "Програма Европа" за 2020 г., става ясно от проектодоклад на администрацията. По програмата се финансират проекти на неправителствени организации в три приоритетни области: повишаване качеството на живот с акцент качество на въздуха и развитие на демократичните процеси; социализиране на градски пространства; насърчаване на иновативни и дигитални инициативи. И за трите приоритета е заложено финансиране от по 125 000 лв., оставащите 75 000 лв. са за администриране на програмата. Проекти ще се приемат от 3 септември до 3 октомври, оценяването и обявяването на резултатите ще са през ноември и декември. Пълна информация за програмата има на сайта www.evropa-so.bg.в-к "Телеграф"
11.07.2019 г., стр.9

Нови рейсове в София за 218 млн. лв.


Столичната община ще кандидатства по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ за доставка на нови електробуси, тролейбуси, трамваи и станции за зареждане. Общият размер на средствата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за София е 218 млн. лв. Това е посочено в доклад на кмета на София Йорданка Фандъкова до Столичния общински съвет, който ще бъде гласуван на днешната сесия на съвета.
в-к "Сега"
11.07.2019 г., стр.5

Талонът с 10 билета в София вече може да се ползва от повече пътнициТалонът с 10 билета за столичния градски транспорт вече може да се споделя от повече пътници. Това потвърдиха вчера от Столичната община след публикации в "Дневник" и "Офнюз". Оказа се, че от миналата година в наредбата за реда и условията за пътуване в обществения градски транспорт в София е отпаднало изискването билетите от талона да се показват задължително с последния десети билет.
"Гражданите могат да пътуват с карта от 10 билета, без да показват талон №10. Могат и двама души заедно да пътуват с билети от тази карта, като перфорират два билета", обяснява Христиан Петров, изпълнителен директор на Центъра за градска мобилност на Столичната община. Цената на комплект от 10 билета е 12 лева, като така билетчето излиза по 1.20 лв. вместо на редовната цена за единичен билет от 1.60 лв.
От 5 април миналата година общината смята за нередовни три вида превозни документи - персонализиран документ, издаден на лице, различно от ползвателя; подправен превозен документ; персонализиран превозен документ, непридружен от документ за самоличност. Дотогава за нередовен се смяташе и билет от талон, непридружен от билет №10.
 


Страница 7 от 137


Полезни връзки