Фирмени новини

Чисто нови нископодови трамваи тръгват по линия №18

Е-мейл Печат

 

 

 

 

Отопление през есенно-зимния период на 2022-2023 год. в пътническите салони на превозните средства на наземния обществен транспорт

Е-мейл Печат

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ДО
Г-Н ДИМИТЪР ДИЛЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА "ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" - ЕАД
ЧРЕЗ: СЕОС

ДО
Г-Н СЛАВ МОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" - ЕАД
УЛ. „ЖИТНИЦА" № 21 СОФИЯ-1612


ДО
Г-Н ЕВГЕНИЙ ГАНЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" - ЕАД
УЛ. „ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН" № 30 СОФИЯ - 1233


ДО
Г-Н РОСЕН ИЛИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „МТК ГРОУП" - ООД
БУЛ. „БЪЛГАРИЯ" № 109
СОФИЯ

Относно: Отопление през есенно-зимния период на 2022-2023 год. в пътническите салони на превозните средства на наземния обществен транспорт       

       УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

      С оглед предоставяне на качествена транспортна услуга на пътуващите с превозните средства на столичния обществен транспорт през есенно-зимния сезон, съобразена с:

-обобщения дългогодишен опит в различните звена на системата масов градски транспорт.

-уеднаквяване на изискванията към всички транспортни оператори, с цел извършване на независим и обективен контрол за осигуряване на всеобщи и задължителни температурни параметри на пътническите салони на превозните средства на обществения транспорт по време на работа при ниски сезонни температури.

-финансовото обезпечаване на увеличения разход на ел. енергия, горива и смазочни материали на наземните транспортни средства.

- Решение 4 от Протокол 8/08.11.2022 год. от заседание на Работна група за подобряване условията за пътуване е градски транспорт, създадена със заповед per. СОА22-РД91-227/ 26.05.2022 год. на кмета на Столична община, съгласно което:

1.Отоплението на всички автобуси, електробуси. тролейбуси и трамваи, работещи на линия, да се пуска при температура на въздуха на околната среда под +5°С.

2."Център за градска мобилност" - ЕАД чрез главния диспечер в ОККБДОТ разпорежда на ръководителите на движение на автобусен, трамваен и тролейбусен транспорт пускането на отоплението, след получаване на прогнозата от хидрометеорологичната служба за очакваните температури през следващия ден.

3.Времето за подаване на разпорежданията се установява до 02.00 часа след полунощ за сутрешния връх и до 12.00 часа на обяд за следобедния връх.

4.Ръководителите на движение на автобусен, трамваен и тролейбусен транспорт дават нареждане за пускане на отоплението във всички депа и гаражи. Разпореждането се вписва в заповедните им книги.

5.При температура на въздуха на околната среда под 5°С отоплението във всички превозни средства на масовия градски пътнически транспорт да се включва за целия период на работа на колите на линия - от 05.00 часа до 24.00 часа.

6.Персоналните коли се отопляват по време на работа от 19.00 ч. до 06.00 часа.

7.Времето за работа на отоплителите да се отразява в пътните листове.

8.ЦГМ ЕАД посредством своите контролни структури да осъществява контрол на колите, работещи на линия, относно изпълнението на точки 1. 4. 5 и 7.

Отоплителният сезон за 2022 - 2023 год. да започва от 17.11.2022 год. до 31.03.2023 год.
С Уважение:
д-р Кристиан Кръстев
заместник кмет на Столична община

 

Курс III за Водачи на трамвайна мотриса

Е-мейл Печат
Курс III за Водачи на трамвайна мотриса
Очаквано начало …..10.2022г.
Предстои допълнителна информация за точната дата на започване на курса. За въпроси, служебен телефон: 0878672143, инж. Ивайло Стоянов
 

Радослав Ангелов Гьошев    
Кирил       Кирилов    
Борислав Валериев Божилов    
Христо Димов Николов    
Светослав Райчев Минчев    
Светлин Петков Ангелов    
Добрян Емилов Геровски    
Жоро Петков Жоров    
Асен Симеонов Симеонов    
Тодор Робертинов Евдокимов    
Пламен Георгиев Георгиев    
Лазаринка Георгиева Лалова    
Васил Ил.  Златков    
Веселин Станимиров Бучев    
Красимир Кирилов Георгиев    
    Одобрените лица в 8.30 на …..10.2022г., в Трамвайно депо „Банишора“ /ул.Подполковник Калитин 30/ да си носят:
-Удостоверение за психологическа годност с отметнати квадратчета Ттм и Превоз на пътници;
-Диплома за Средно образование – оригинал;
-Лична карта;
-Книжка и талон към нея;
-Минимум 300.00 лв, ако не подписват договор за 5 години.
 

Курс II за Водачи на трамвайна мотриса

Е-мейл Печат
"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ'' ЕАД
 
 
Курс II за Водачи на трамвайна мотриса
Начало 27.06.2022г.


Даниел Василев Миланов    
Владислав Владиев Ванков    
Даниел Куманов Ненов    
Любияна Любчова Витанова    
Пламен Григоров Вълчев    
Александрина Даниелова Цончева    
Емил Даньов Петров        
Даниела Страшимирова Димитрова    
Антонио Стефанов Стефанов    
Ивайло Емилов Цеков    
Костадин Лазаров Златанов    
Иван Петков Станчев    
Стефан Стефанов Спасов    
Иван Стоянов Пулевски    
Красимир Красимиров Истатков    
Кирил Георгиев Лозанов    Одобрените лица да се явят в 8.30 на 27.06.2022г., в Трамвайно депо „Банишора“ /ул.Подполковник Калитин 30/ и да си носят:
-Удостоверение за психологическа годност с отметнати квадратчета Ттм и Превоз на пътници;
-Диплома за Средно образование – оригинал;
-Лична карта;
-Книжка и талон към нея;
-Минимум 300.00 лв, ако не подписват договор за 5 години.
 

Предстоящата реконструкция и модернизация на токоизправителна станция „Юнак” на „Столичен електротранспорт” ЕАД

Е-мейл Печат
Информация за предстоящата реконструкция и модернизация на токоизправителна станция „Юнак” на „Столичен електротранспорт” ЕАД

Реконструкцията и модернизацията на ТИС „Юнак” ще се извърши по Договор за реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции, сключен между „Столичен електротранспорт” ЕАД  и “Старт инженеринг” АД, в тясно сътрудничество със „Сименс Мобилити” ЕООД и „Калистратов груп” ООД.
Договорът е на обща стойност 12 050 677,61 лева  (без ДДС) и включва изготвяне на работен проект, авторски надзор, доставка на електрическо оборудване за токоизправителните станции и строително-монтажни работи.
Токоизправителните станции (ТИС) са основно звено от системата за електрозахранване на столичния електрически транспорт. Те преобразуват трифазното напрежение 10kV или 20 kV ; 50 Hz, подавано от електроразпределителните дружества, в постоянно напрежение с номинална стойност 660V, необходимо за захранване на тяговите консуматори – трамвай, тролейбуси и електробуси.
Предвидените за реконструкция и модернизация 3 ТИС „Юнак”, ТИС „Веслец” и ТИС „Слатина” са с морално и физически остарели съоръжения на възраст над 50 години, които ще бъдат подменени с ново, най-съвременно оборудване. Тези станции захранват контактната мрежа в големи райони на столицата, в които е предвидено да бъдат изградени нови зарядни станции за електробуси, т.е. необходимо е да се осигури и допълнителна мощност.
ТИС „Юнак” е построена през 1932 г. за захранване с електроенергия на трамвайната контактна мрежа на град София, като първоначално е била оборудвана с мотор-генераторни групи 400 kW на швейцарската фирма Oerlikon. През 1954 г. станцията е претърпяла преустройство, като са монтирани по-мощни и по-модерни за времето си съоръжения – чехословашки живачни токоизправители тип ČKD - 600 kW. Последната реконструкция на ТИС „Юнак” е извършена през 1971 г., когато е обновено цялото оборудване, като всички електрически съоръжения са подменени с източногермански, произведени от VEB Kombinat Berlin и живачните токоизправители са заменени със силициеви.
Реконструкцията и модернизацията на 3 броя токоизправителни станции е част от проект „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси“ по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”, осъществяван с подкрепата на Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Проектът е 100% финансиран по процедура №BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух” по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” на Оперативната програма.
Предвижда се с настоящата реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции да се осигури надеждно и безаварийно захранване на съществуващите тролейбусни и новите електробусни линии, по които ще се движат новозакупените превозни средства по проекта, както и да се намалят експлоатационните разходи на дружеството.гр. София,
11.05.2022 г.

 

 

Пълния текст може да изтеглите от долния линк:  (к.11.05.2022г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (137 KB).

 


Страница 3 от 33

Полезни връзки