Фирмени новини

Доставка на 5 нови трамваи с нисък под за междурелсие 1009 mm

Е-мейл Печат

    Доставка на 5 нови трамваи с нисък под за междурелсие 1009 mm

   
    На  27.01.2016г., беше подписан договор за изпълнение на обществена поръчка за: “Доставка на 5 нови трамваи с нисък под за  междурелсие 1009 mm” между „Столичен електротранспорт“ ЕАД и Железопътни превозни средства PESA Бидгошч АД (Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA). Фирмата беше избрана след проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки и в изпълнение на решение №361/11.06.2015г., на Столичен общински съвет.         
    Средствата необходими за закупуването на 5 нови трамвайни мотриси ще бъдат осигурени чрез заем на Столична община от  Европейска Инвестиционна Банка (ЕИБ).
    Стойността на договора е в размер на 8 499 500,00 евро.  Срокът за изпълнение на договора е седем месеца.

 

 

Одобрени кандидати за курс, за тролейбусни водачи:

Е-мейл Печат
        С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Одобрените  кандидати за курс, за тролейбусни водачи:

 1. Радослав Давидков
 2. Сашо Ст. Илиев
 3. Борис Михалчев
 4. Ивелин Здр. Иванов
 5. Захари Захариев
 6. Александър Ст. Димитров
 7. Петър Ив.Атанасов

Да се явят в „Столичен Електротранспорт“ЕАД -Централно управление -ПУЦ на 22.02.2016 г. (понеделник ) в 8.30 часа  за започване на курса. Трябва да носят:
 1. лична карта;
 2. свидетелство за управление на МПС-кат.Д
 3. контролен талон към шофьорската книжка;
 4. служебна бележка от КАТ за нарушения и наказания по ЗДП с не повече от 4 отнети контролни точки;
 5. диплома за средно образование;
 6. удостоверение за психологическо изследване – с маркирана категория Ттб.
 7. 250 лв. за първоначална такса ( от общо 500 лв. пълна такса за курса )
 

Одобрените кандидати за курс за ватмани

Е-мейл Печат

                            С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Одобрените кандидати за курс за ватмани:

1. Лидия Петрова
2. Йорданка Цекова
3. Елеонора Петрова
4. Петя Цветанова
5. Красимир Писарски
6. Кирил Петров
7. Денис Антов
8. Иван Димитров
9. Георги Терзиев
10. Николай Делков
11. Стефан Стефанов
12. Николай Николов
13. Станислав Сотиров
14. Найден Найденов
15. Радослав Димитров
16. Авел Чернев
17. Димитър Мраценков
 
  Резерви:    1.Кирил Кирилов
                       2.Антоанета Иванова
                       3. Росен Рамов
                       4. Лидия Спасова

 Да се явят в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД-Централно управление -ПУЦ (Тм депо Банишора)на 08 февруари 2016 г. - понеделник за започване на курса, като носят:
    1.лична карта;
    2.свидетелство за управление на МПС с контролен талон към него;
    3.валидно удостоверение за издържано псилогическо изследване ( с маркирана позиция „Ттм“);
    4. диплома за завършено средно образование;
    5. снимка
    6. 300 лв.(половината от стойността на курса),които се внасят в деня на започване на курса;
 
         До 28.01.2016 г. трябва да бъде представена и служебна бележка от КАТ за нарушения и наказания по ЗДП  и  брой налични точки(отнети не повече от 4 точки).  


                „Столичен Електротранспорт“ ЕАД

 

 

 

ЗАПОВЕД НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Е-мейл Печат

ЗАПОВЕД НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ТРАМВАЙНИЯ РЕЛСОВ ПЪТ, КОНТАКТМАТА И КАБЕЛНАТА МРЕЖА.

 

 

 

Курсът за обучение на ватмани (кат. Ттм ) на одобрените през 2014 г. ЩЕ СТАРТИРА НА 17 АВГУСТ 2015г. - 8.30 часа

Е-мейл Печат
                С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

    Курсът за обучение на ватмани (кат. Ттм ) на одобрените през 2014 г.

1.Константин Гямчев              37 г.           висше образование
2.Елеонора Кънчева               37 г.           висше образование
3.Мария Георгива                   22 г.           висше образование
4.Васил Димитров                  28 г.           средно образование
5.Антон Радойчев                  36 г.           средно образование
6.Александър Велков             40 г.           средно образование
7.Димитър Мраценков            29 г.           средно образование
8.Тодор Стаматов                  24 г.           средно образование
9.Александър Димитров         24 г.           средно обрзование
10.Георги Петров                  21 г.           средно образование
11.Нина Иванова                    40 г.           средно образование
12.Нина Огнянова                  38 г.           средно образование
13.Кирил Теофилов               26 г.           средно образование
14.Даниел Георгиев               40 г.           средно образование
15.Бюлент Сеид                     32 г.            средно образование
16.Лидия Спасова                  38 г.            средно образование

РЕЗЕРВИ:
1Атанас Георгиев                   35 г           средно образование
2.Николай Нетов                    36 г.          средно образование
3.Красимир Недков                42г.            средно образование
4.Радомир Тошев                   21г.            средно образование

ЩЕ  СТАРТИРА  НА  17 АВГУСТ  2015г. -  8.30 часа

От  кандидатите се изисква в деня на курса да носят лична карта, свидетелство за управление на МПС, диплома за средно образование и 300лв. (половината от пълната стойност на курса) , които се зеплащат в същия ден.

До 14.08.2015 г. в ПУЦ при инж. Янка Димова следва да се представят удостоверение за психологическо изследване със маркирано квадратче“ Тм „ и  удостоверение от КАТ за нарушения и наказания по ЗДП.

Напомням,че след завършване на курса  работа се зепочва само при щатна възможност.

                „Столичен Електротранспорт „ ЕАД
    
 


Страница 21 от 30

Полезни връзки