Фирмени новини

Тролейбусите в град София са обновени на 100%

Е-мейл Печат
 

Курс II - за Водачи на трамвайна мотриса. Начало 12.07.2021г.

Е-мейл Печат
Курс II за Водачи на трамвайна мотриса
Начало 12.07.2021г.


1.Васил Илиев Златков                     
2.Людмил Атанасов Иванов                     
3.Кирил Георгиев Пенев                     
4.Стефан Петров Йоловски                     
5.Михаил Славейков Джиков                     
6.Димитър Емилов Стоянов                     
7.Венцислав Валентинов Бенов                 
8.Ивайло Боянов Стоянов                        
9.Цветомир Стоянов Николов                 
10.Костадин Димитров Кличев                 
11.Десислава Димитрова Давкова                 
12.Александър Стефанов Младенов                 
13.Благовеста Любенова Пешева                   
14.Тони Стефанов Антонов                     
15.Илияна Симеонова Благоева                 
16.Сашка Георгиева Велкова                 


Одобрените лица на 12.07.2021г. да си носят:
-Удостоверение за психологическа годност с отметнати квадратчета Ттм и Превоз на пътници;
-Диплома за Средно образование – оригинал;
-Лична карта;
-Книжка и талон към нея;
-Минимум 300.00 лв, ако не подписват договор за 5 години.
 

Курс III – очаквано начало Ноември 2021г.

Е-мейл Печат
Курс III – очаквано начало Ноември 2021г.

1.Стоян Христов Боянов                         
2.Питър Красимиров Панов                         
3.Мариана Апостолова Аврианова                     
4.Владимир Ботев Кирилов                         
5.Венета Василева Йорданова                     
6.Благой Кирилов Благоев                         
7.Деница Пламенова Николова                     
8.Драгомир Евгениев Димитров                     
9.Юлия Йорданова Стоянова                     
10.Бисер Благоев Велинов                         
11.Калинка Найденова Костова                     
12.Джонатан Симеонов Цветанов                     
13. Росен Симеонов Халвов                               
14.Стефан Живков Димов                         
15.Борислав Вокторов Борисов                     

Резерва:
16.Мартин Константинов Кьосеилиев                     

Одобрените лица своевременно да си набавят Удостоверение за психологическа годност с отметнати квадратчета Ттм и Превоз на пътници. Своевременно ще Ви се обади служител за точната дата на започване на курса.
 

Курс II – очаквано начало края на месец Август 2021г.

Е-мейл Печат
Курс II – очаквано начало края на месец Август 2021г.

1.Васил Илиев Златков                         
2.Людмил Атанасов Иванов                     
3.Кирил Георгиев Пенев                         
4.Стефан Петров Йоловски                     
5. Тони Стефанов Антонов                     
6.Михаил Славейков Джиков                     
7.Димитър Емилов Стоянов                     
8.Венцислав Валентинов Бенов                     
9.Ивайло Боянов Стоянов                         
10.Цветомир Стоянов Николов                     
11.Костадин Димитров Кличев                     
12.Десислава Димитрова Давкова                 
13.Александър Стефанов Младенов                 
14.Илияна Симеонова Благоева                     
15.Благовеста Любенова Пешева                      

Резерва:
16.Сашка Георгиева Велкова                     


Одобрените лица своевременно да си набавят Удостоверение за психологическа годност с отметнати квадратчета Ттм и Превоз на пътници. Своевременно ще Ви се обади служител за точната дата на започване на курса.
т с отметнати квадратчета Ттм и Превоз на пътници. Своевременно ще Ви се обади служител за точната дата на започване на курса.
 

С П И С Ъ К На неодобрените кандидати за участие в курс за Водачи на трамвайна мотриса

Е-мейл Печат
С П И С Ъ К
На неодобрените кандидати за участие в курс
за Водачи на трамвайна мотриса /ватмани/

1.Георги Димитров Герасимов – неподходяща възраст;
2.Георги Руменов Андреев – множество нарушения на ЗДвП;
3.Ивайло Йорданов Тодоров - множество нарушения на ЗДвП;
4.Николай Борисов Истилиянов - множество нарушения на ЗДвП;
5.Красимир Григоров Величков – неподходяща възраст + множество нарушения на ЗДвП;
6. Марио Данаилов Еленков - неподходяща възраст + множество нарушения на ЗДвП;
7. Иван Георгиев Димов – неподходяща възраст + липса на образование или специални курсове с техническа насоченост;
8. Богомил Николаев Михайлов - множество нарушения на ЗДвП;
9. Мариян Богомилов Асенов – недопуснат след изследване;
10. Любомир Огнянов Чекуров - множество нарушения на ЗДвП;
11. Ася Маринова Асенова - неподходяща възраст;
12. Верислав Тодоров Савов – непредставил изискуемите документи;
13. Йордан Славчев Димитров - неподходяща възраст + множество нарушения на ЗДвП;
14. Христо Богомилов Любенов - непредставил изискуемите документи;
15. Веселин Николаев Андонов - неподходяща възраст;
16. Пламен Христов Илиев - неподходяща възраст;
17. Иван Михайлов Иванов - непредставил изискуемите документи;
18. Сашо Димчев Илиев - множество нарушения на ЗДвП;
 


Страница 5 от 33

Полезни връзки