Фирмени новини

Доставка на 5 броя нови трамваи с нисък под за междурелсие 1009 mm

E-mail Print
There are no translations available.

     Доставка на 5 броя нови трамваи с нисък под за междурелсие 1009 mm

     На 24.06.2016г., в ТМ депо "Красна поляна" беше доставен първият трамвай марка PESA, модел 122NaSF2 с инвентарен номер №2321с нисък под за междурелсие 1009 mm., за превоз на пътници по маршрути на градския транспорт за нуждите на “Столичен eлектротранспорт” ЕАД.
    Доставката е в резултат на възложен  договор № 14/ 27.01.2016г. за изпълнение на проведена обществена поръчка за: “Доставка на 5 нови трамваи с нисък под за  междурелсие 1009 mm” между „Столичен електротранспорт“ ЕАД и Железопътни превозни средства PESA Бидгошч АД (Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA). Фирмата беше избрана след проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки и в изпълнение на решение  №361/11.06.2015г., на Столичен общински съвет.
    Средствата необходими за закупуването на 5 нови трамвайни мотриси са осигурени чрез заем на Столична община от  Европейска Инвестиционна Банка (ЕИБ).

 

ОТПАДНАЛИ КАНДИДАТИ / за придобиване на категория Ттм (ватман) от класирането за 2017г.

E-mail Print
There are no translations available.

                ОТПАДНАЛИ  КАНДИДАТИ / за придобиване на категория Ттм (ватман)
                от класирането за 2017г. / СЪС  СЛАБИ  РЕЗУЛТАТИ
                ОТ   ПСИХОЛОГИЧЕСКОТО  ИЗСЛЕДВАНЕ, КОИТО НА  ТОЗИ ЕТАП
                НЕ СА ГОТОВИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ  ВОДАЧИ ЗА ПРЕВОЗ  НА    
                ПЪТНИЦИ  В УСЛОВИЯТА НА СЛОЖНА  ПЪТНО-ТРАНСПОРТНА  И
                КОМУНИКАЦИОННА  ОБСТАНОВКА.

1.Владимир  маринов
2.Тома Костов
3. Юлиян Кавлаков
4.Мирослав Христов
5. Игнат Янков
6.Ялександър Янков
7. Параскев Христов
8. Иван Спиров
9. Иван Йонков
10. Станимир Божинов
11. Мариян Павлов
12. Тодор Тодоров
13. Цветелина Сотирова
14. Борислав Миланов
15. Борис Александров
16. Симеон Ганчев
17. Николай Георгиев    ОТПАДНАЛИ  КАНДИДАТИ  ПОРАДИ  НЕЯВЯВАНЕ  НА  
    ПСИХОЛОГИЧЕСКО  ИЗСЛЕДВАНЕ. (Тм курсове 2017г.).


1. Радослав Петров
2. Любомир Тодоров
3. Гюлназин Мехмедов
4. Божидар Георгиев
5. Николай Попов
6. Теодора Димитрова
7. Данаил Кирков
    

                СТОЛИЧЕН  ЕЛЕКТРОТРАНСПОТ  ЕАД
 

ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ІІ-и Ттм КУРС ПРЕЗ 2017г.

E-mail Print
There are no translations available.

            ОДОБРЕНИ  КАНДИДАТИ ЗА  ІІ-и Ттм  КУРС ПРЕЗ 2017г.
            
            ОРИЕНТИРОВЪЧНО  НАЧАЛО – м.МАЙ  2017г.


1. Николай Начков
2. Христина Герова
3. Лъчезар Илиев
4. Елка Джикова
5. Михаил Гергинов
6. Лъчезар Митов
7. Детелина Кръстева
8. Емил Мраценков
9. Александър Красински
10. Гергана Василева
11. Александър Янчев
12. Лъчезар Джоргов
13. Людмила Янкова
14. Емил Светославов
15. Златко Златков


РЕЗЕРВИ:
16. Анатоли Ангелов
17. Анна Топалова
18. Боряна Георгиева
19. Албена Ценова


    Тези кандидати трябва да се явят през м.март 2017г. при инж. Иво Василев-зем.директор по ЕВ за допълнителни указания.


                
                    СТОЛИЧЕН  ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ  ЕАД

 

ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА І-и Ттм КУРС 2017г.

E-mail Print
There are no translations available.

           ОДОБРЕНИ  КАНДИДАТИ  ЗА  І-и  Ттм  КУРС 2017г.

           ОРИЕНТИРОВЪЧНО  НАЧАЛО  М. ХІ.2016 г.

1. Иван Кир.Иванов
2. Симеон Симеонов
3. Александър Лазаров
4. Йордан Весков
5. Мариян Пасков
6. Мирослав Боцев
7. Стефан Костов
8. Христо Ламбев
9. Радослава Маринова
10. Димитър Иванов
11. Иван Рангелов
12. Никола Мутафчиев
13. Яна Тотева
14. Димитрина Близнакова
15. Стоян Зюмбулев


РЕЗЕРВИ:
16. Кирил Пл. Иванов
17. Цветелин Ганчев
 
                   Кандидатите следва да представят до 31.октомври.2016г.  При инж. Иво Василев -зам. Директор по ЕВ следните документи:
              1.Валидно картонче за психологическо изследване в официално лицензирана психологическа лаборатория с отбелязано квадратче Ттм.
              2.Актуална служебна бележка от КАТ за нарушения и наказания по ЗДП и лепса на отнети точки.


                СТОЛИЧЕН  ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ  ЕАД

 

Ватмански курс ( от 2015 г.) - същият ще започне на 08.08.2016г.

E-mail Print
There are no translations available.

                                 СТОЛИЧЕН  ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ“ ЕАД

 Уведомява кандидатите за ватмански курс ( от 2015 г.),че същият  ще започне на 08.08.2016г.
       В  8.30 часа на същата дата   лицата:

 1.Димитър  Мислов
 2.Венцислав Мандев
 3.Виктор Антов
 4.Даниел Велинов
 5.Милен Гечев
 6.Камелия Гебрева
 7.Венцислав Велинов
 8.Илиян Петров
 9.Атанас Нешев
10.Иван делчев
11.Десислава Цветкова
12.Ивайло Тушев
13.Станислав Петров
14.Милен Тодоров
15.Александър Алексиев
16.Христо Кабов
17.Красимир Медаров
18.Найден Найденов


  и  РЕЗЕРВИ:
19.Цветан Диреков
20.Димитър Николов
21.Мартин Гоцов
22.Александър Стоянов
23.Александър Александров
       
 да се явят  за започване на курса, като носят:
   -   лична карта
   -   свидетелство за управление с контролен талон към него;
   -   удостоверение за психологическо изследване(в срок) с отбелязана квадратче Ттм;
   -   служебна бележка от КАТ за нарушения и наказания по ЗДП
   -   300лв за първата вноска за започване на курса ( другите 300лв. се внасят по време на курса).
   -  диплома за завършено средно образование.

 


Page 21 of 31

Useful links