Фирмени новини

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори

E-mail Print
There are no translations available.

      „С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  14.11.2016г.. За участие  в курса  е необходимо  да се представят следните документи :

1. Копие от  лична карта.
2. Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Копие от диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години.

        Документите се подават при инж. Мария Г. Накова – началник ПУЦ  в Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: „бул. Княгиня Мария Луиза „ № 193  - трамвайно депо „Банишора“.
        Тел. 028132378
 

Нов курс за подготовка на тролейбусни шофьори

E-mail Print
There are no translations available.

"С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т" ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  03.10.2016г.. За участие  в курса  е необходимо  да се представят следните документи :

1. Копие от  лична карта.
2. Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Копие от диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ годинив Тб депо „Надежда“

        Документите се подават при инж. Мария Г. Накова – началник ПУЦ  в Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: „бул. Княгиня Мария Луиза „ № 193  - трамвайно депо „Банишора“.
 

Доставка на 5 броя нови трамваи с нисък под за междурелсие 1009 mm

E-mail Print
There are no translations available.

     Доставка на 5 броя нови трамваи с нисък под за междурелсие 1009 mm

     На 24.06.2016г., в ТМ депо "Красна поляна" беше доставен първият трамвай марка PESA, модел 122NaSF2 с инвентарен номер №2321с нисък под за междурелсие 1009 mm., за превоз на пътници по маршрути на градския транспорт за нуждите на “Столичен eлектротранспорт” ЕАД.
    Доставката е в резултат на възложен  договор № 14/ 27.01.2016г. за изпълнение на проведена обществена поръчка за: “Доставка на 5 нови трамваи с нисък под за  междурелсие 1009 mm” между „Столичен електротранспорт“ ЕАД и Железопътни превозни средства PESA Бидгошч АД (Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA). Фирмата беше избрана след проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки и в изпълнение на решение  №361/11.06.2015г., на Столичен общински съвет.
    Средствата необходими за закупуването на 5 нови трамвайни мотриси са осигурени чрез заем на Столична община от  Европейска Инвестиционна Банка (ЕИБ).

 

ОТПАДНАЛИ КАНДИДАТИ / за придобиване на категория Ттм (ватман) от класирането за 2017г.

E-mail Print
There are no translations available.

                ОТПАДНАЛИ  КАНДИДАТИ / за придобиване на категория Ттм (ватман)
                от класирането за 2017г. / СЪС  СЛАБИ  РЕЗУЛТАТИ
                ОТ   ПСИХОЛОГИЧЕСКОТО  ИЗСЛЕДВАНЕ, КОИТО НА  ТОЗИ ЕТАП
                НЕ СА ГОТОВИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ  ВОДАЧИ ЗА ПРЕВОЗ  НА    
                ПЪТНИЦИ  В УСЛОВИЯТА НА СЛОЖНА  ПЪТНО-ТРАНСПОРТНА  И
                КОМУНИКАЦИОННА  ОБСТАНОВКА.

1.Владимир  маринов
2.Тома Костов
3. Юлиян Кавлаков
4.Мирослав Христов
5. Игнат Янков
6.Ялександър Янков
7. Параскев Христов
8. Иван Спиров
9. Иван Йонков
10. Станимир Божинов
11. Мариян Павлов
12. Тодор Тодоров
13. Цветелина Сотирова
14. Борислав Миланов
15. Борис Александров
16. Симеон Ганчев
17. Николай Георгиев    ОТПАДНАЛИ  КАНДИДАТИ  ПОРАДИ  НЕЯВЯВАНЕ  НА  
    ПСИХОЛОГИЧЕСКО  ИЗСЛЕДВАНЕ. (Тм курсове 2017г.).


1. Радослав Петров
2. Любомир Тодоров
3. Гюлназин Мехмедов
4. Божидар Георгиев
5. Николай Попов
6. Теодора Димитрова
7. Данаил Кирков
    

                СТОЛИЧЕН  ЕЛЕКТРОТРАНСПОТ  ЕАД
 

ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ІІ-и Ттм КУРС ПРЕЗ 2017г.

E-mail Print
There are no translations available.

            ОДОБРЕНИ  КАНДИДАТИ ЗА  ІІ-и Ттм  КУРС ПРЕЗ 2017г.
            
            ОРИЕНТИРОВЪЧНО  НАЧАЛО – м.МАЙ  2017г.


1. Николай Начков
2. Христина Герова
3. Лъчезар Илиев
4. Елка Джикова
5. Михаил Гергинов
6. Лъчезар Митов
7. Детелина Кръстева
8. Емил Мраценков
9. Александър Красински
10. Гергана Василева
11. Александър Янчев
12. Лъчезар Джоргов
13. Людмила Янкова
14. Емил Светославов
15. Златко Златков


РЕЗЕРВИ:
16. Анатоли Ангелов
17. Анна Топалова
18. Боряна Георгиева
19. Албена Ценова


    Тези кандидати трябва да се явят през м.март 2017г. при инж. Иво Василев-зем.директор по ЕВ за допълнителни указания.


                
                    СТОЛИЧЕН  ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ  ЕАД

 


Page 22 of 33

Useful links