Фирмени новини

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори

E-mail Print
There are no translations available.


        „С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  30.05.2016г.. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в срок до 25.05.2016г. следните документи :

1. Копие от  лична карта.
2. Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Копие от диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ годинив Тб депо „Надежда“

        Документите се подават при инж. Мария Г. Накова – началник ПУЦ  в Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: „бул. Княгиня Мария Луиза „ № 193  - трамвайно депо „Банишора“.
 

Kурс за придобиване правоспосбност за управление на трамваи

E-mail Print
There are no translations available.

         С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е  


    
        „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  ще набира желаещи да преминат   курс за придобиване  правоспосбност за управление на трамваи (ватман). Курсовете ще се проведат в периода м.ХІ.2016 г.  до м. ІХ. 2017 г.

        Кандидати, притежаващи свидетелство за управление категория „В“,средно образование и навършили 21 години,без нарушения  на ЗДП, могат да подадат заявление  за желание  за включване в курса на дати:
11, 12, 14, 15. 04. 2016 г.. от 09.00 до 11.00 часа и от 13.00 до 15.00 часа при инж. Иво Василев – зам директор по експлоатацията.


                        „Столичен Електротранспорт“ ЕАД
 

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори

E-mail Print
There are no translations available.

        „С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  11.04.2016г.. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в срок до 08.04.2016г. следните документи :

1. Копие от  лична карта.
2. Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Копие от диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години.

        Документите се подават при инж. Мария Г. Накова – началник ПУЦ  в Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: „бул. Княгиня Мария Луиза „ № 193  - трамвайно депо „Банишора“.
 

Доставка на 5 нови трамваи с нисък под за междурелсие 1009 mm

E-mail Print
There are no translations available.

    Доставка на 5 нови трамваи с нисък под за междурелсие 1009 mm

   
    На  27.01.2016г., беше подписан договор за изпълнение на обществена поръчка за: “Доставка на 5 нови трамваи с нисък под за  междурелсие 1009 mm” между „Столичен електротранспорт“ ЕАД и Железопътни превозни средства PESA Бидгошч АД (Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA). Фирмата беше избрана след проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки и в изпълнение на решение №361/11.06.2015г., на Столичен общински съвет.         
    Средствата необходими за закупуването на 5 нови трамвайни мотриси ще бъдат осигурени чрез заем на Столична община от  Европейска Инвестиционна Банка (ЕИБ).
    Стойността на договора е в размер на 8 499 500,00 евро.  Срокът за изпълнение на договора е седем месеца.

 

 

Одобрени кандидати за курс, за тролейбусни водачи:

E-mail Print
There are no translations available.

        С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Одобрените  кандидати за курс, за тролейбусни водачи:

 1. Радослав Давидков
 2. Сашо Ст. Илиев
 3. Борис Михалчев
 4. Ивелин Здр. Иванов
 5. Захари Захариев
 6. Александър Ст. Димитров
 7. Петър Ив.Атанасов

Да се явят в „Столичен Електротранспорт“ЕАД -Централно управление -ПУЦ на 22.02.2016 г. (понеделник ) в 8.30 часа  за започване на курса. Трябва да носят:
 1. лична карта;
 2. свидетелство за управление на МПС-кат.Д
 3. контролен талон към шофьорската книжка;
 4. служебна бележка от КАТ за нарушения и наказания по ЗДП с не повече от 4 отнети контролни точки;
 5. диплома за средно образование;
 6. удостоверение за психологическо изследване – с маркирана категория Ттб.
 7. 250 лв. за първоначална такса ( от общо 500 лв. пълна такса за курса )
 


Page 22 of 31

Useful links