Фирмени новини

Курс за тролейбусни шофьори

E-mail Print
There are no translations available.
                С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е


        Курсът  за  тролейбусни   шофьори  с  кандидатите  

1. Бойко Иванов
2. Николай  Станев
3. Пламен  Младенов  
4. Любомир Ангелков
5. Калин  Манасиев  
6. Петър   Пенев
7. Павлин  Тодоров
8. Велин  Кръстев

    ще започне  на   14 .Х ( октомври ) - понеделник  2013г.  в 8.30   часа .

        Същите  да  се  явят  при  инж.  Мария  Накова  с  преснимани  / пред  входа  на  административната  сграда / :

1. лична  карта
2. шофьорска  книжка  с  категория  „Д“
3. удостоверение  за  психологическа  годност  за  кат.  Т тб /  всякакви  други  не отговарят  на  условията /
4. Диплома  за  завършено  средно  образование  
5. снимка
6. бележка  от  КАТ  за  нарушения  с  отнети  не  повече  от  4  наказателни  точки / оргинал/
7. такса  за  курса  500 лв. /  може  да  бъде  внесена  и  на  два  пъти , като  в  деня на  започване  на  курса  трябва  да  се  внесат  минимум  250  лв. /

    На  завършилите  и  придобили  правоспособност  за  управление  на  тролейбус през  2014 г.   работа   няма  да  бъде   осигурена.                    Зам. Директор по  ЕВ  инж. Иво  Василев

                                
 

Доставка на 50 нови трoлейбуси в София

E-mail Print
There are no translations available.

Доставка на 50 нови трoлейбуси в София

Днес 24.06.2013г., между „Столичен електротранспорт“ ЕАД  и „Шкода Електрик“ АД
(SKODA ELEKTRIC A.S.) бе сключен договор за доставка на 50 броя нови нископодови
съчленени тролейбуси. Тролейбусите са марка „Шкода“, модел: „SKODA 27Tr-Solaris
Trolino“
Финансирането на проекта  е  по ОП „Регионално развитие“ - „Проект за интегриран
столичен градски транспорт“. Цената на един тролейбус е 549 000 евро.
Общата стойност на договора (с включени резервни части, диагностично оборудване и
обучение на персонала) е в размер на 27 475 000,00 евро. Срокът за изпълнение на
договора е  15 месеца.

 

 

Доставка на нови трамвайни мотриси

E-mail Print
There are no translations available.

Доставка на нови трамвайни мотриси

Днес 21.06.2013г., между „Столичен електротранспорт“ ЕАД  и ПЕСА Бидгошч АД  (Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA) бе сключен договор за доставка на 20 нови нископодови трамвайни мотриси за междурелсие 1009 мм. Финансирането на проекта  е  по ОП „Околна среда“. Цената на една трамвайна мотриса е 1 660 000 евро или общо 33 200 000 евро за 20-те броя. Общата стойност на договора (с включени резервни части, диагностично оборудване и обучение на персонала) е 33 784 726.65 евро. Срокът за изпълнение на договора е 7 месеца,  след осигуряване на финансирането.

 

 

Изглед на ватмана, интериор на салона и ватманската кабина

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЛИЦАТА КАНДИДАТСТВАЛИ И ВКЛЮЧЕНИ В КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТРОЛЕЙБУСНИ ВОДАЧИ

E-mail Print
There are no translations available.

                     С  П  И  С  Ъ  К  


НА  ЛИЦАТА   КАНДИДАТСТВАЛИ  И  ВКЛЮЧЕНИ   В  КУРС  ЗА  ОБУЧЕНИЕ  НА  ТРОЛЕЙБУСНИ  ВОДАЧИ ,  КОЙТО  ЩЕ  ЗАПОЧНЕ  НА  13.05. 2013г./ПОНЕДЕЛНИК/

1. Милчо  Дочев
2. Николай  Тр. Николов
3. Емануил  Крумов
4. Васил Ив. Петров
5. Иван Д. Василев
6. Димитър Г. Димитров
7. Ангел  Петковски
8. Ивайло  Станчев

    Кандидатите  да се  явят  на  13.05.2013г.  в  08.30  часа  пред   административната  сграда  на  „Столичен  Електротранспорт“   ЕАД-  бул. „Мария Луиза „ 193 ,като  в  деня  на  започване на  курса  трябва  да  внесат  в  главната  каса на  предприятието  минимум  половината  от  стойността на  курса  -250 лв. Да  носят  ксерокопия  на  лична карта, шофьорска  книжка  с  контролен  талон, диплома  за  средно  образование и психологическо изследване
 

Неодобрени кандидати

E-mail Print
There are no translations available.

Неодобрени кандидати


А/ Поради подадени молби след обявения срок
Кирил Вал.Кирилов

Б/ Поради неподходяща възраст за обучение за професионален водач-ватман
Елена Георгиева

В/ Поради голям брой нарушения на ЗДП или отнети точки
Красимир Тонковски
Методи Методиев
Стефан Янев

Г/ Поради непредставен диплом за завършено средно образование
Методи Методиев

Д/ Поради слаби резултати на тестовете за психологическа годност за професионален водач
Албена Ценова
Анатоли Ангелов
Биляна Йовица
Виктория Генова
Добринка Добренова
Кирил Манев
Петър Чуканов
Сергей Тодоров
Юлия Йорданова

Плюс всички неявили се на допълнителното събеседване 18,19,20,21 и 22 март 2013г.
 


Page 25 of 30

Useful links