Фирмени новини

Българско одобрение на апликационната форма за интегрирания градски транспорт на София

E-mail Print
There are no translations available.

В-к „Строителство Градът“
бр.29/25-31.07.2011г.

Българско одобрение на апликационната форма за интегрирания градски транспорт на София

На 20 юли управляващият орган на програма „Регионално развитие“ одобри проекта за интегриран градски транспорт на Столична община.
Проектът, втори по големина по тази схема, е за над 122.4 млн. лв. Той е част от цялостната стратегия на Столична община за развитие на градския транспорт, базирано на ускорено изграждане на метрото и оптимизация на останалите видове обществен транспорт, така че да дават възможност за бърз и удобен превоз до спирките на метрото. За финансиране са предвидени 6 мерки: реконструкция и рехабилитация на трамвайни линии (рехабилитация на трамвайната линия на бул. „България“ и изграждане нова трамвайна линия от Семинарията до Дървеница); инсталиране на 600 електронни информационни табла с дистанционно управление, предоставящи информация за пътниците в реално време; изграждане на пилотна интелигентна система за управление на трафика за 20 ключови кръстовища в София, която да дава предимство на средствата на градския транспорт; доставка на 50 нови тролейбуса за линиите 1, 2, 5 и 9; провеждане на  маркетингово и правно проучване на възможностите за концесия на навесите на спирките на обществения транспорт. Предстои документацията да бъде изпратена за одобрение на Европейската комисия.

 

ПРОТОКОЛ

E-mail Print
There are no translations available.

 

 

В София ще се състои среща на тролейбусните производители и превозвачи

E-mail Print
There are no translations available.

     В София ще се състои 14-ата работна среща на тролейбусните производители и превозвачи. Форумът, чиито съорганизатор е "Столичен електротранспорт", ще започне утре от 8.30 ч. в  гранд-хотел "София", съобщи за БТА изпълнителният директор на дружеството Евгений Ганчев.
    Пред участниците във форума ще бъде представено развитието на тролейбусния транспорт в България, Русия, Румъния, Италия, Германия, Чехия и Швейцария.
    Столичната община ще направи представяне на Интегрирания проект за развитие на градския транспорт. По него е предвидено купуването на 50 нови тролейбуси.
     Предишната среща на тролейбусните производители и превозвачи бе в Атина, а следващата - ще е в Ярославъл.

 

Доставка на трамвайни мотриси и прикачни вагони - втора употреба

E-mail Print
There are no translations available.

Доставка на трамвайни мотриси  и прикачни вагони - втора употреба
за междурелсие 1000mm (1009mm)

           “Столичен електротранспорт”-ЕАД проведе открита процедура за “Доставка на трамваи втора употреба”. Процедурата е открита с решение  Съвета на директорите на “Столичен електротранспорт” ЕАД, публикувана в TED под №2010/ S 28-040377/ 10.02.2010г. и електронната страница на Държавен вестник под №4/10.02.2010г. Документацията за процедурата е утвърдена от СОС.  
         В резултата на проведената процедура на 14.02.2011г. се сключи договор с “Елиа”-АД за доставка на следните видове мотриси:
 – Доставка на 20 (двадесет броя) трамвайни мотриси тип T4D-C с модернизирана система за управление работещи и работили в транспортно предприятие на гр. Хале, Германия с междурелсие 1000mm (1009 mm) и
– Доставка на 20 броя прикачни вагони с модернизирана спирачна система тип B4D-C  за  междурелсие 1000 mm (1009) mm.
       Цената за доставката е както следва:
- за трамвайните мотриси тип T4D-C с модернизирана система за управление единичната цена е: 85 480.00 лв. (осемдесет и пет хиляди четиристотин и осемдесет лева )
- за  прикачните вагони за междурелсие 1000mm (1009mm) тип B4D-C, единичната цена е 39 940.00 (тридесет и девет хиляди деветстотин и четиридесет лева).
        Доставката ще бъде извършена до края на 2011г. 

Тръжна процедура

E-mail Print
There are no translations available.

Тръжна  процедура  за  Доставка  и монтаж на 1 (един) бр. мобилна токоизправителна  подстанция  и реконструкция на 3 (три) бр. стационарни токоизправителни  подстанции

 

На 21.03.2011г. се подписа договор между „Столичен елетротранспорт”-ЕАД и „Сименс”-ЕООД за доставка на една мобилна токоизправителна станция (ТИС) и реконструкция на три броя стационарни ТИС. Финансирането на проекта е със заема от ЕБВР, отпуснат на „Столичен електротранспорт”-ЕАД през 2008г.

                Документацията на процедурата е по правилата на ЕБВР и е одобрена от СОС.

 

Ззакупени са 9 (девет) комплекта тръжна документация, подадени са  4 (четири) броя оферти от следните Кандидати: EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.; ABB Consortium; ELECTREN, S.A.; SIEMENS EOOD.

Всички действия по процедурата са съгласувани с ЕБВР,  в Комисита по провеждането и  участваха представители на  СОС  и СО.

 

Оценката на подадените оферти  е извършена в съответствие с изискванията на тръжната документация, като се премина през следните етапи:

-          предварителен преглед на офертите;

-          техническо оценяване на офертите;

-          финансово оценяване на офертите.

 

Извършено е следното класиране.

 

No.

Кандидат

Цена на офертата при отварянето и

с ДДС

Отговаря

ли на докум. изисквания

[да или не]

Обща преизчислена цена с ДДС [EUR]

Отговаря

ли на техн. изисквания [да или не]

Кла-сира-не

1

EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.

EUR 5.394.086,34

и

BGN 1.054.542,74

НЕ

6.137.082,68

НЕ

2

2

ABB Consortium (ABB Bulgaria Ltd. and ABB Switzerland Ltd.)

CHF 5.251.871,25

и

EUR 1.911.049,62

и

BGN 1.753.523,69

ДА

 

 

6.625.469,65

 

 

ДА

3

3

ELECTREN, S.A.

EUR 8.337.989,21

ДА

8.337.989,20

ДА

4

4

SIEMENS EOOD

EUR 5.479.959,44

и

BGN 1.234.748,36

ДА

6.111.276,25

ДА

1

 

 

Реконструкцията на станциите е първи етап от модернизацията на инфраструктурата на дружеството и в частност токоизправителните станции ( общо 24 на брой).

 

Очакваните ефекти са:

- икономия на ел.енергия;

- повишавене на сигурността на ескпоатационни персонал;

- повишаване на безаварийността на ел.транспорт ( чрез повишаване на сигурността на захранване на енергийната система) и др.

 

 

22.03.2011г.

 


Page 29 of 31

Useful links