Фирмени новини

Kурс за обучение за водачи на трамвайна мотриса - 18.03.2019

E-mail Print
There are no translations available.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На 18.03.2019г. /понеделник/ ще започне курс за обучение за водачи на трамвайна мотриса – кат.Ттм. В курса са включени:
1. Лилия Валериева Иванова
2. Кирил Велинов Николов
3. Илия Костадинов Костадинов
4. Рангел Димитров Петров
5. Детелин Милчов Цанковски
6. Виолета Валентинова Мацева
7. Мирослава  Йорданова
8. Александър Юлиянов Стоянов
9. Александър Иванов Пенчев
10. Йордан Кирилов Иванов
11. Пламен Василев Асенов
12. Николина Красимирова Красимирова
13. Велислав Янков Йорданов
14. Йордан Димитров Димитров
15. Станислава Симеонова Владова  

Резерва
1. Габриел Георгиев Гаврилов

Кандидатите трябва да се явят на горепосочената дата в 8.30 часа, в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД (пред централните стълби), като носят:
лична карта;
свидетелство за управление на МПС кат.“В“ и контролен талон;
удостоверение за психологическа годност /от лицензирана психолаборатория/ - с отбелязани квадратчета кат. Ттм и превоз на пътници;
служебна бележка от КАТ за  нарушения и наказания  - отнети не-повече от 6 точки;
диплома за завършено средно образование - оригинал;
минимум 300лв. се внасят в деня на започване на курса (обща стойност на курса - 600лв.);
    
                „Столичен Електротранспорт“ЕАД
 

Курс за подготовка на тробейбусни шофьори от 21.01.2019 г.

E-mail Print
There are no translations available.

 

 

                    

            „С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  21.01.2019г./понеделник/. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в деня на започване на курса  следните документи :

 

1.    Копие от  лична карта.

2.    Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.

3.    Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.

4.    Копие от диплома за средно образование.

5.    Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“  и превоз на пътници.

 

                        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или без договор срещу заплащане 500 лв.

                        Кандидатите трябва да притежават карта на водача за превоз на пътници и да нямат ТЕЛК решения, физически и психически здрави, неосъждани.

 

             На 21.01.2019г. в 08.30 часа да се явят в трамвайно депо „Банишора“  пред  Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подп. Калитин“ №30 .

    Тел. 028132378. Ако изпуснете този, курсове се провеждат периодически.

 

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори считано от 10.12.2018г./понеделник/

E-mail Print
There are no translations available.

„С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  10.12.2018г./понеделник/. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в деня на започване на курса  следните документи :

1. Копие от  лична карта.
2. Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Копие от диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“  и превоз на пътници.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или без договор срещу заплащане 500 лв.
        Кандидатите трябва да притежават карта на водача за превоз на пътници и да нямат ТЕЛК решения, физически и психически здрави, неосъждани.

     На 10.12.2018г. в 08.30 часа да се явят в трамвайно депо „Банишора“  пред  Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подп. Калитин“ №30 .
    Тел. 028132378. Ако изпуснете този, курсове се провеждат периодически.
 

Курс за подготовка на тролейбусни шофьори считано от 26.11.2018.2018г

E-mail Print
There are no translations available.

        „С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  26.11.2018.2018г./понеделник/. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в деня на започване на курса  следните документи :

1. Копие от  лична карта.
2. Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Копие от диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“  и превоз на пътници.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или без договор срещу заплащане 500 лв.
        Кандидатите трябва да притежават карта на водача за превоз на пътници и да нямат ТЕЛК решения, физически и психически здрави, неосъждани.

     На 26.11.2018г. в 08.30 часа да се явят в трамвайно депо „Банишора“  пред  Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подп. Калитин“ №30 .
    Тел. 028132378. Ако изпуснете този, курсове се провеждат периодически.

 

 

 

 

 

.

 

Програма за ангажиментите на участниците в проекта и Нетехническо резюме във връзка с реализацията на Проекта за придобиване на електрически автобуси в град София, финансиран със заем от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)

E-mail Print
There are no translations available.

Програма за ангажиментите на участниците в проекта и Нетехническо резюме (на английски и български език) във връзка с реализацията на  Проекта за придобиване на електрически автобуси в град София, финансиран със заем от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
 
 
 

Може да изтеглите документите от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (2,76 МB).

 


Page 4 of 23

Useful links