Фирмени новини

Интервю с желаещи да се включат в курс за ватмани през 2020г.

E-mail Print
There are no translations available.


            С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На 23 март 2020г. от 8.30 часа до 10.30. часа  и от 12.30 часа до 15.30 часа  и на 24 март 2020г. от 12.30 до 15.30 часа ще се проведе интервю  с желаещи да се включат в курс за ватмани през 2020г.

Същите да се явят с копие от диплома за средно образование и шофьорска книжка най-малко с категория”В”  при инж. Иво Василев- зам.директор  в сградата на Централно управление  на “Столичен електротранспорт” ЕАД, намираща се на територията на трамвайно депо “Банишора” – ул.”Подп. Калитин” № 30
 

Набиране на кандидати за тролейбусни шофьори

E-mail Print
There are no translations available.

 

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори считано от 02.03.2020г./понеделник/

E-mail Print
There are no translations available.

„С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  02.03.2020г./понеделник/. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в деня на започване на курса  следните документи :

1. Копие от  лична карта.
2. Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Копие от диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“  и превоз на пътници.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или без договор срещу заплащане 500 лв.
        Кандидатите трябва да притежават карта на водача за превоз на пътници и да нямат ТЕЛК решения.

     На 02.03.2020г. в 08.30 часа да се явят в трамвайно депо „Банишора“  пред  Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подп. Калитин“ №30 .
    Тел. 028132378. Ако изпуснете този, курсове се провеждат периодически.
 

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори считано от 03.02.2020г./понеделник/.

E-mail Print
There are no translations available.

„С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  03.02.2020г./понеделник/. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в деня на започване на курса  следните документи :

1. Копие от  лична карта.
2. Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Копие от диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“  и превоз на пътници.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или без договор срещу заплащане 500 лв.
        Кандидатите трябва да притежават карта на водача за превоз на пътници и да нямат ТЕЛК решения.

     На 03.02.2020г. в 08.30 часа да се явят в трамвайно депо „Банишора“  пред  Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подп. Калитин“ №30 .
    Тел. 028132378. Ако изпуснете този, курсове се провеждат периодически.
 

Първите 15 нови бързозарядни електрически автобуси са доставени в София

E-mail Print
There are no translations available.


Първите 15 нови бързозарядни електрически автобуси са доставени в София

 

Новите електробуси на „Столичен електротранспорт” ЕАД ще обслужват линии с номера 123, 84 и 184.

Новите електробуси са част от мащабната модернизация на градския транспорт в София, която екипът на кмета Фандъкова изпълнява като част от мерките за подобряване качеството на въздуха в столицата и са финансирани от заем, предоставен от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Специалния фонд "Зелена енергия".

Превозните средства са нископодови и климатизирани, с платформа за детски колички и трудноподвижни хора, разполагат със стоп бутон за слизане и звукова сигнализация за незрящи хора. Осигурено е и видеонаблюдение. Електробусите са с дължина 12 м, като са предвидени специални места за трудноподвижни хора и майки с детски колички.

Доставката на електробусите е част от „Проекта за въвеждане в експлоатация на нови електробусни линии на територията на град София”, който се осъществява от „Столичен електротранспорт” ЕАД, в изпълнение на инвестиционната програма на дружеството за периода 2017-2020 г.

Проектът предвижда изграждането на 6 нови електробусни линии, които да заместят съществуващи автобусни маршрути. За целта е планирана доставката на два етапа на общо 30 електробуса и 12 зарядни станции. Електробусите използват  най-съвременните бързозарядни технологии, базирани на ултракондензатори, което им позволява да зареждат на крайните спирки в рамките на 5-6 минути, да улавят енергия при спиране и да я оползотворяват в изминаването на разстояния от минимум 20 км.

Успешната реализация на проекта ще доведе до значително повишаване на ефективността и атрактивността на предлаганата транспортна услуга, и ще помогне за постигането на една от основните цели на европейската транспортна и урбанизационна политика - превръщането на градовете в зони с нулеви емисии от парникови газове, отделени от градския транспорт.

 

 


Page 4 of 28

Useful links