Фирмени новини


Kурс за обучение на водачи на трамвайна мотриса – кат.Ттм

E-mail Print
There are no translations available.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На 16.04.2018г. /понеделник/ ще започне курс за обучение на водачи на трамвайна мотриса – кат.Ттм. В курса са включени:
1.Таня Петкова Тодорова
2. Кирил Руменов Найденов
3. Румен Любомиров Николов
4. Иван Славчев Спиров
5. Денис Георгиев Христов
6. Йордан Радославов Йорданов
7. Мустафа Мустафа Халил
8. Венцислав Антонов Бенов
9. Никол Маринова Манолова
10. Венета Цонева Христова
11. Радослав Георгиев Асенов
12. Първан Миронов Първанов

Резерва
1.Михаил Валериев Петков
Кандидатите трябва да се явят на горепосочената дата в 8.30 часа, в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД (пред централните стълби), като носят:
    лична карта;
    свидетелство за управление на МПС кат.“В“ и контролен талон;
    удостоверение за психологическа годност - кат. Ттм и превоз на пътници;
    служебна бележка от КАТ за  нарушения и наказания  - отнети не-повече от 4 точки;
    диплома за завършено средно образование;
    минимум 300лв. се внасят в деня на започване на курса (обща стойност - 600лв.);
    


                „Столичен Електротранспорт“ЕАД

 

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори

E-mail Print
There are no translations available.

„С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  05.02.2018г./понеделник/. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в деня на започване на курса  следните документи :

1. Копие от  лична карта.
2. Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Копие от диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“  и превоз на пътници.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или без договор срещу заплащане 500 лв.
        Кандидатите трябва да притежават карта на водача за превоз на пътници.

     На 05.02..2018г. в 08.30 часа да се явят в трамвайно депо „Банишора“  пред  Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подп. Калитин“ №30 .
    Тел. 028132378. Ако изпуснете този, курсове се провеждат периодически.
 

Информационен Бюлетин

E-mail Print
There are no translations available.

Това е мястото,  откъдето може да изтеглите информационния бюлетин на "Столичен Електротранспорт" ЕАД

 

МЕСЕЦ февруари 2018г.

 Изтегляне на документа в PDF формат:  Информационен Бюлетин номер 1

 

МЕСЕЦ март 2018г.

 Изтегляне на документа в PDF формат:  Информационен Бюлетин номер 2

 

 

 


 

 

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори

E-mail Print
There are no translations available.

„С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  08.01.2018г./понеделник/. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в деня на започване на курса  следните документи :

1. Копие от  лична карта.
2. Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Копие от диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“  и превоз на пътници.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или без договор срещу заплащане 500 лв.
        Кандидатите трябва да притежават карта на водача .

     На 08.01.2018г. в 08.00 часа да се явят в трамвайно депо „Банишора“  пред  Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подп. Калитин“ №30 .
    Тел. 028132378. Ако изпуснете този, курсове се провеждат периодически.
 

Чешката компания "БУСЕ-Бланско" - информационна система за превозни средства на градския транспорт

E-mail Print
There are no translations available.

 "Столичен електротранспорт" ЕАД е избран от чешката компания "БУСЕ-Бланско" за демонстрация на най-новото поколение пътническа информационна система за превозни средства на градския транспорт. Системата, предоставена безвъзмездно от чешката компания е на стойност 13 000 Евро и разполага с интерактивен вътрешен LCD дисплей, даващ подробна информация за маршрута и възможните прекачвания на други видове транспорт, както и собствено GPS бордово устройство. Реализацията на проекта е извършена благодарение на всеотдайността на колектива на Трамвайно депо "Искър", а трамваят, избран за демонстрацията е преминал основен ремонт в поделение "Трамкар". От 10-ти ноември, обновеното превозно средство обслужва всеки ден линия номер 20 и гостите и жителите на София имат възможността да се повозят на него.

 

 


Page 10 of 25

Useful links