Фирмени новини


Одобрени кандидати за курс - придобиване категория за управление на МПС Ттм

E-mail Print
There are no translations available.

Списък на одобрените кандидати за курс, за придобиване категория за управление на МПС Ттм /трамвайни мотриси

I-ви курс – ориентировъчно начало месец XI.2017г.

 

 

1. Драгомир Стефанов Кирилов

2. Бурян Венелинов Иванов

3. Иван Петров Йонков

4. Калоян Ангелов Николов

5. Светлин Верков Стоянов

6. Кирил Любенов Велев

7. Полина Николаева Пеева

8. Виктор Красимиров Якимов

9. Ваня Ивайлова Георгиева

10. Емилия Мариус Маркова

11. Мирослав Цветанов Димитров

12. Михаил Зарков Камарски

13. Светослав Сергеев Софрониев

 

Резерви

1. Марияна Неделкова Стоянова

2. Гергана Тодорова Георгиева

 

Тези кандидати следва да представят при инж. Ивайло Стоянов – преподавател по теория към Учебния център, между 01.X и 01.XI.2017г.:

   -Удостоверение за издържан психотест от лицензирана психолаборатория с отбелязано квадратче Ттм;

   -служебна бележка от КАТ за липса на нарушения или най-много до 6 отнети точки от контролния талон.

 

 

II-ри курс – ориентировъчно начало края на месец IV или месец V.2018г.

 

 

1.Таня Петкова Тодорова

2. Кирил Руменов Найденов

3. Румен Любомиров Николов

4. Иван Славчев Спиров

5. Денис Георгиев Христов

6. Йордан Радославов Йорданов

7. Мустафа Мустафа Халил

8. Венцислав Антонов Бенов

9. Никол Маринова Манолова

10. Венета Цонева Христова

11. Радослав Митков Каменов

12. Радослав Георгиев Асенов

13. Първан Миронов Първанов

 

Резерва

1.Михаил Валериев Петков

Тези кандидати следва да проверят през месец III.2018г. кога ще започне курса.

 

 

Отпаднали кандидати

 

А/ Неявили се:

 

1.Виктор Давидов

2.Александър Пенчев

3.Росен Попов

4.Кирил Рангелов

 

Б/ С много слаби резултати от психологическото изследване, на този етап неподходящи за професионално управление на мотриси за масов градски транспорт.

 

1.Мартин Ивов Симеонов

2. Йордан Кирилов Иванов

3. Павлин Иванов Алексиев

4. Кирил Кирилов Колев

5 .Георги Валентинов Александров

6. Николай Александров Павлов

7. Румен Милчев Рашев

8. Николай Христов Иванов

 

 

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори считано от 15.05.2017г

E-mail Print
There are no translations available.

„С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  15.05.2017г.. За участие  в курса  е необходимо  да се представят следните документи :

1.   Лична карта.
2.  Свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4.  Диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години.

        Документите се подават при инж. Мария Г. Накова – началник ПУЦ  в Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: „бул. Княгиня Мария Луиза „ № 193  - трамвайно депо „Банишора“.
    Тел. 028132378
 

ПОДБОР НА КУРСИСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАМВАЙНА МОТРИС

E-mail Print
There are no translations available.

                            С   Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

            
         „СТОЛИЧЕН  ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ“ ЕАД  ЩЕ ПРОВЕДЕ  ПОДБОР  НА КУРСИСТИ  ЗА  ОБУЧЕНИЕ ПРИДОБИВАНЕ  НА  ПРАВОСПОСОБНОСТ  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ НА  ТРАМВАЙНА  МОТРИСА  /КАТЕГОРИЯ   Т тм /  НА  ДАТИ  10,11 и 12 АПРИЛ 2017г. и НА  24,25,26,27 и 28 АПРИЛ  2017г.

        ЖЕЛАЕЩИТЕ  КАНДИДАТИ ДА СЕ ЯВЯТ НА  ДАТА ОТ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ , ИЗБРАНА ОТ ТЯХ   СУТРИН  В  8.30 ЧАСА  В УПРАВЛЕНИЕТО НА „СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ“ ЕАД,  НАМИРАЩО  СЕ  В  ТРАМВАЙНО   ДЕПО „БАНИШОРА“ - БУЛ. „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“ № 193 .
        ТРЯБВА ДА НОСЯТ  СЪС СЕБЕ СИ   ЛИЧНА КАРТА, ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ  И СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС КАТЕГОРИЯ „В“. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СА НАВЪРШИЛИ  ВЪЗРАСТ  21 ГОДИНИ.

 

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори считано от 03.04.2017г.

E-mail Print
There are no translations available.

„С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  03.04.2017г./понеделник/. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в срок до 31.02.2017г. следните документи :

1. Копие от  лична карта.
2. Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Копие от диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“.

       Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години.

       Документите се подават при инж. Мария Г. Накова – началник ПУЦ  в Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: „бул. Княгиня Мария Луиза „ № 193  - трамвайно депо „Банишора“.
      Тел. 028132378. Ако изпуснете този, курсове се провеждат периодически.
 

ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ІІ-и Ттм КУРС ПРЕЗ 2017г.

E-mail Print
There are no translations available.

ОДОБРЕНИ  КАНДИДАТИ ЗА  ІІ-и Ттм  КУРС ПРЕЗ 2017г.
            
            ОРИЕНТИРОВЪЧНО  НАЧАЛО – м.МАЙ  2017г.

1. Николай Начков
2.  Христина Герова
3. Лъчезар Илиев
4. Елка Джикова
5. Михаил Гергинов
6. Лъчезар Митов
7. Детелина Кръстева
8. Емил Мраценков
9. Александър Красински
10. Гергана Василева
11. Александър Янчев
12. Лъчезар Джоргов
13. Людмила Янкова
14. Емил Светославов
15. Златко Златков
РЕЗЕРВИ:
16. Анатоли Ангелов
17. Анна Топалова
18. Боряна Георгиева
19. Албена Ценова


    Тези кандидати трябва да се явят през м.март 2017г. при инж. Иво Василев-зем.директор по ЕВ за допълнителни указания.


                
                    СТОЛИЧЕН  ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ  ЕАД
 


Page 10 of 23

Useful links