Вътрешни правила (с натрупване)

Вътрешни правила за управление цикъла на обществени поръчки в "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД

E-mail Print
There are no translations available.


Вътрешни правила за управление цикъла на обществени поръчки в "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД  -- 1120 КБ - PDF - (к. 11.2021г.)

 

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в "Столичен електротранспорт" ЕАД

E-mail Print
There are no translations available.


Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД  -- 225 КБ - PDF - (к. 2021г.)

 

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в "Столичен електротранспорт" ЕАД

E-mail Print
There are no translations available.

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД  -- 9322КБ - PDF - (к. 2017г.)

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА НА "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД

E-mail Print
There are no translations available.

Изтегли текста на наредбата...ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА НА "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД - 9 996 КB - PDF 
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД

E-mail Print
There are no translations available.

Изтегли текста на наредбата...ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД - 15 653 КB - PDF 
 Useful links