Архив 2015 г.

“Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи и тролейбуси) и обособените трасета на “Столичен eлектротранспорт” ЕАД”

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи и тролейбуси) и обособените трасета на “Столичен eлектротранспорт” ЕАД”


Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (564 КB).

 

 

Може да изтеглите отговор_1 от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Отговор_1
ZIP формат (126 КB).

 


Протокол 1 от заседаниe на комисията. /к.20.04.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (45,2 KB).

 

 

 Отваряне на цена по ОП “Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи и тролейбуси) /к.07.05.2015г./.

     

Изтегли документацията в RAR формат

DOC формат (32 KB).

 

 

 Предварително изчисление без цена по ОП “Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи и тролейбуси) /к.07.05.2015г./.

     

Изтегли документацията в RAR формат

XLS формат (34.5 KB). 

 

 

 

 Протоколи 1, 2, 3  от заседания на комисията. /к.21.05.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (112 KB).

 

 

 Решение за класиране на участниците  /к.21.05.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (11,6 KB).

 

 

 Връщане на гаранция за участие  /к.08.06.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (5,57 KB).

 

 

 Договор №84/04.06.2015г., за изпълнение на поръчката /к.08.06.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (2,87 МB).

 

 

 Договор №86/04.06.2015г., за изпълнение на поръчката /к.08.06.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (3,15 МB).

 

 

 Договор №87/05.06.2015г., за изпълнение на поръчката /к.08.06.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (224 KB).

 

 

 

 Връщане на гаранция за участие  /к.18.06.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (4,62 KB).

 

 

 Договор №92/16.06.2015г., за изпълнение на поръчката /к.22.06.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,20 МB).

 

 

 Междинни плащания по договор №84/04.06.2015г. /к.19.08.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (583 КB).

 

 

 Междинни плащания по договор №87/05.06.2015г. /к.19.08.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (595 КB).

 

 

 Междинни плащания по договор №84/04.06.2015г. /к.18.09.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (326 КB).

 

 

 Междинни плащания по договор №86/04.06.2015г. /к.18.09.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (302 КB).

 

 

 Междинни плащания по договор №87/05.06.2015г. /к.18.09.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (318 КB).

 

 

 Междинни плащания по договор №84/04.06.2015г. /к.20.10.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (223 КB).

 

 

  Междинни плащания по договор №86/04.06.2015г. /к.20.10.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (207 КB).

 

 

 Междинни плащания по договор №87/05.06.2015г. /к.20.10.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (236 КB).

 

 

 Междинни плащания по договор №92/16.06.2015г. /к.20.10.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (219 КB).

 

 

 Междинни плащания по договор №84/04.06.2015г. /к.20.11.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

JPG формат (240 КB).

 

 

  Междинни плащания по договор №86/04.06.2015г. /к.20.11.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

JPG формат (237 КB).

 

 

 Междинни плащания по договор №87/05.06.2015г. /к.20.11.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

JPG формат (233 КB).

 

 

 Междинни плащания по договор №92/16.06.2015г. /к.20.11.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

JPG формат (230 КB).

 

 

Междинни плащания по договор №84, договор №86/04.06.2015г. и договор №87/05.06.2015г. /к.18.12.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (914 КB).

 

 

Междинни плащания по договори: №84, договор №86/04.06.2015г. и договор №87/05.06.2015г.; договор №92/16.06.2015г. /к.20.01.2016г./.

Изтегли документацията в RAR формат

PDF формат (1,13 MB).

 

 

Междинни плащания по договори: №84, договор №86/04.06.2015г. и договор №87/05.06.2015г.; договор №92/16.06.2015г. /к.19.02.2016г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (807 KB).

 

 

 Междинни плащания по договор №84, договор №86/04.06.2015г. и договор №87/05.06.2015г. /к.18.03.2016г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (887 КB).

 

 

 

“Техническо обслужване на тикет системата”

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез договаряне с обявление за:

“Техническо обслужване на тикет системата”


Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (487 КB).

 Протокол 1 от заседаниe на комисията. /к.23.02.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (776 KB).

 

 

 

Решение 303, т.2 /20.02.15г. за допустимост на участниците. /к.23.02.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (224 КB).

 

 

 

Покана за преговори /к.11.03.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (224 КB).

 

 

 

Доклад и протокол 1б . /к.30.03.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (21,4 KB).

 

 

 

Решение за класиране и избор на изпълнител. /к.30.03.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (6,38 KB).

 

 

 

 Договор №57/15.04.2015г., за изпълнение на поръчката /к.17.04.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (3,69 МB).

 

 

 

Информация за връщане на гаранции за участие на участниците. /к.17.04.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (330 КB).

 

 

 Междиннo плащанe по договор №57/15.04.2014г. //к.19.06.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (284 КB).

 

 

  Междиннo плащанe по договор №57/15.04.2014г. //к.20.11.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (206 КB).

 

 

 Междиннo плащанe по договор №57/15.04.2014г. //к.20.01.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 JPG формат (255 КB).

 

 

 Междиннo плащанe по договор №57/15.04.2014г. //к.18.03.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 JPG формат (313 КB).

 

 


Страница 3 от 3

Полезни връзки