Home | Gallery | Въвеждане в експлоатация на модернизирани трамваи
Gallery - Въвеждане в експлоатация на модернизирани трамваи

Въвеждане в експлатация на модернизирани трамвайни мотриси по договор с фирма INEKOM GROUP a.s. с нова система за управление

Category List
101
101
102
102
103
103
108
108
111
111
113
113
114
114

 

 

Useful links