“Доставка на Автоматични прекъсвачи: 400 A DC и 100 A DC, за електрооборудването на трамвайни мотриси тип Т6М–700; Т6М–400; Т8М–301; Т8М–700М и “Дюваг”

Вторник, 05 Януари 2010 00:00
Печат

Процедурата е приключила и е избран изпълнител!

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
малка oбществена поръчка, чрез открит конкурс за:

 

Доставка на Автоматични прекъсвачи: 400 A DC и 100 A DC, за електрооборудването на трамвайни мотриси тип Т6М–700; Т6М–400; Т8М–301; Т8М–700М и “Дюваг”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (485 KB).