“Обработка на вътрешен и външен (профил по кръга на търкаляне) профили от заготовки на бандажни гривни за трамвайни мотриси тип PESA 122 NaSf”

Public Orders
Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява  oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

 “Обработка на вътрешен и външен (профил по кръга на търкаляне) профили от заготовки на бандажни гривни за трамвайни мотриси тип PESA 122 NaSf”


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (1,67 MB).

 

 

Отваряне на цени (к. 17.08.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Отваряне на цени (53 KB)

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3 и обобщен протокол от заседанията на комисията  (к. 11.09.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи (945 KB)

 

 

Решение за класиране  (к. 11.09.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (84 КB)

 

 

Договор:  №СЕ-135/05.10.18г.,  за изпълнение на поръчката  /к. 05.11.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (648 KВ).

 

 

Обявление за възложена поръчка: /к. 05.11.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (196 КВ).