“Доставка на инструменти"

Public Orders
Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява  oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

                                                                           
                                                  “Доставка на инструменти"

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (2,60 MB).

 

 

Отговор на въпрос 1  (к.23.12.2019)

 

Изтегли документацията в RAR формат

Отговор на въпрос 1
ZIP формат (53 KB).

 

 

Съобщение за отваряне на цените  (к.30.07.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (55 KB).

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3, 4  и обобщен протокол от заседанията на комисията  (к. 10.09.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи (16,00 MB)

 

 

 

Решение за класиране  (к. 10.09.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (872 КB)

 

 

 

 

Съобщение до "Керамик Лукс" ЕООД относно решение за класиране : /к. 30.09.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,26 MВ).

 

 

 

Договори: № CE-170/28.10.2020г., № CE-171/28.10.2020г.,№ CE-176/30.10.2020г., № CE-186/11.11.2020г.,
№ CE-187/11.11.2020г.
за изпълнение на поръчката (к.26.11.2020г.)


  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (14,10 MB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.26.11.2020г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (359 KB).