„Изграждане на комплектни трансформаторни постове (КТП) – инженеринг“ -- 2

Public Orders
Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:
 
„Изграждане на комплектни трансформаторни постове (КТП) – инженеринг“ 
 
 
 

Пълната документация за участие, може да изтеглите от следният линк:

https://drive.google.com/file/d/1yeDpqkRyM1jPOxr5ouLFOwdst7MB-FLL/view?usp=sharing  (к.03.09.2021г.)

 

 

Решение за извършена промяна в документацията за участие:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (259 KB).
(к.21.09.2021г.)

 

 

 

Протокол 1 от заседание на комисията  (к. 26.10.2021г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протокол 1 (180 КB)

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3, 4 и доклад от заседанията на комисията  (к. 11.11.2021г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи и доклад  (2,43 MB)

 

 

 

Решение за класиране  (к. 11.11.2021г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (62 КB)

 

 

 

Договори: № CE-191/17.12.2021г.,  CE-192/17.12.2021г., за изпълнение на поръчката (к.12.01.2022г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (8,74 МB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.12.01.2022г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (54 KB).