ДОСТАВКА НА 4 БРОЯ НОВИ НИСКОПОДОВИ СЪЧЛЕНЕНИ ТРАМВАИ ЗА МЕЖДУРЕЛСИЕ 1009 mm”

Public Orders
Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:
 

ДОСТАВКА НА 4 БРОЯ НОВИ НИСКОПОДОВИ СЪЧЛЕНЕНИ ТРАМВАИ ЗА МЕЖДУРЕЛСИЕ 1009 mm”

 

Пълния комплект документи може да изтеглите от долния линк:  (к.07.01.2022г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (906 KB).

 

 

 

Променена документация за участие (к. 26.01.2022г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (685 KB).

 

 

 

Възобновяване на обществената поръчка  (к. 11.03.2022г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (80 KB).

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3,  и доклад от заседанията на комисията  (к. 27.05.2022г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи и доклад  (1,51 MB)

 

 

 

Решение за класиране  (к. 27.05.2022г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (49 КB)