Одобрени кандидати за ватмански курс от 19.08.2013г.

Friday, 29 March 2013 12:50
Print
There are no translations available.

Одобрени кандидати за ватмански курс от 19.08.2013г. / живот и здраве /


1.Даниел Разсолков- / от миналия курс /
2.Антоанета Велкова
3.Даниела Любенова
4.Живко Лазаров
5.Зоя Игнатова
6.Ивайло Стефчов ПС - ДАИ
7.Иван Колев
8.Йордан Георгиев
9.Калин Стаменов
10.Кирил Йовов
11.Марио Николов
12.Мартин Николов
13.Севдалин Василев
14.Светломир Каменов
15.Явор Мирчев
16.Яни Димитров / с най-добри резултати от психотестовете /

Резерви:
1.Борис Георгиев ПС –ДАИ
2.Ирена Славова
3.Камелия Костадинова

Всички гореизброени ( с изключение на номер 6, номер 8 и резерва 1 ) следва да представят до 12 август 2013 г. картонче - удостоверение за преминато успешно психологическо изследване от оторизирана лаборатория (на ДАИ или друга) за категория Ттм.

От ръководството.