Неодобрени кандидати

Петък, 29 Март 2013 13:00
Печат

Неодобрени кандидати


А/ Поради подадени молби след обявения срок
Кирил Вал.Кирилов

Б/ Поради неподходяща възраст за обучение за професионален водач-ватман
Елена Георгиева

В/ Поради голям брой нарушения на ЗДП или отнети точки
Красимир Тонковски
Методи Методиев
Стефан Янев

Г/ Поради непредставен диплом за завършено средно образование
Методи Методиев

Д/ Поради слаби резултати на тестовете за психологическа годност за професионален водач
Албена Ценова
Анатоли Ангелов
Биляна Йовица
Виктория Генова
Добринка Добренова
Кирил Манев
Петър Чуканов
Сергей Тодоров
Юлия Йорданова

Плюс всички неявили се на допълнителното събеседване 18,19,20,21 и 22 март 2013г.