КУРС ЗА ВАТМАНИ - НАЧАЛО 15.05.2017г..

Петък, 17 Февруари 2017 11:17
Печат
        „СТОЛИЧЕН  ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ“ ЕАД  ЩЕ  ПРОВЕДЕ  КУРС ЗА ВАТМАНИ (КАНДИДАТИТЕ СА ПРЕДВАРИТЕЛНО НАБРАНИ), КОЙТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НА  15.05.2017г../ПОНЕДЕЛНИК/   В   8.30 ЧАСА . В ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕН ТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ В „СОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТАНСПОРТ“ - БУЛ.“МАРИЯ ЛУИЗА“ № 130, КАТО  НОСЯТ  ЗА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. ЛИЧНА КАРТА.

2. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС (мин. Кат.В) И ПРИЛЕЖАЩИЯ КЪМ НЕГО КОНТРОЛЕН ТАЛОН НА ВОДАЧА С МИНИМУМ НАЛИЧНИ  35 ТОЧКИ.

3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ КАТ ЗА НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ ПО ЗДП.

4. ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ.

5. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПСХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ  ЗА СЪОТВЕТНАТА КАТЕГОРИЯ -Ттм.

6. 300 ЛВ.(ПОЛОВИНАТА ОТ ТАКСАТА ЗА КУРСА,КОИТО СЕ ВНАСЯТ ТОЗИ ДЕН.ОСТАТЪКЪТ СЕ ДОВНАСЯ ПО ВРЕМЕ НА КУРСА).