Сертифициране по ISO 9001:2015

Понеделник, 12 Март 2018 10:10
Печат

Сертификат, че системата за управление на организацията е сертифицирана в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015