Инициатива „Жените в транспорта – платформа на ЕС за промяна“

Monday, 12 March 2018 10:16
Print
There are no translations available.

„Столичен електротранспорт” ЕАД стана първата българска компания, която се присъедини към инициативата на Европейската комисия – „Жените в транспорта – платформа на ЕС за промяна“. В сътрудничество със социалните партньори дружеството ще играе активна роля за популяризиране на равнопоставеността и намаляване пречките за наемане на жени в сектора. Усилията на  компанията като работодател ще бъдат насочени към подобряване на условията на труд за привличане и задържане на жените в сектора.