Списък на одобрените кандидати за курс, за придобиване категория за управление на МПС Ттм /трамвайни мотриси/

Tuesday, 03 April 2018 08:59
Print
There are no translations available.

Списък на одобрените кандидати за курс, за придобиване категория за управление на МПС Ттм /трамвайни мотриси/
I-ви курс – ориентировъчно начало месец X или XI.2018г.


1. Симеон Онников Пилибосян
2. Катя Димитрова Абрашева
3. Боян Игнатов Игнатов
4. Михаил Антонов Антониев
5. Любомир Иванов Тодоров
6. Симеон Бонев Бонев
7. Дани Данчов Матроски
8. Мариян Вельов Жиланов
9. Камен Илиев Желев
10. Георги Михайлов Иванов
11. Данаил Йорданов Данаилов
12. Ромео Людмилов Георгиев
13. Николай Александров Крумов
14. Веселин Методиев Миланов
15. Цветелина Симеонова Миланова

Резерви

1. Айше Димитрова Николова
2. Петко Савов Савов

Тези кандидати следва да се свържат с инж. Ивайло Стоянов, на тел.:GSM: 0878672143, 0888560953, сл.тел. 02 8132378 – преподавател по теория към Учебния център, между 01.IX и 01.X.2018г. за допълнителни инструкции. За началото на курса е необходимо да има всеки:
    -Удостоверение за издържан психотест от лицензирана психолаборатория с отбелязани квадратчета – Превоз на пътници и Ттм;
    -служебна бележка от КАТ за липса на нарушения или най-много до 6 отнети точки от контролния талон.

 

II-ри курс – ориентировъчно начало края на месец IV или месец V.2019г.


1. Петя Лефтерова Тодорова
2. Лилия Валериева Иванова
3. Кирил Велинов Николов
4. Борислав Красимиров Медаров
5. Илия Костадинов Костадинов
6. Рангел Димитров Петров
7. Детелин Милчов Цанковски
8. Виолета Валентинова Мацева
9. Татяна Венелинова Вълкова
10. Александър Юлиянов Стоянов
11. Александър Иванов Пенчев
12. Йордан Кирилов Иванов
13. Пламен Василев Асенов
14. Иванелия Венева Милчева
15. Деян Иванов Коловски

Резерва
1.Велислав Янков Йорданов
2. Йордан Димитров Димитров

Тези кандидати следва да проверят през месец III.2019г. кога ще започне курса и да получат допълнителни инструкции, ако се налага.
Отпаднали кандидати

А/ Неявили се:

1.Татяна Анзова
2.Николай Павлов
3.Мартин Младенов
4.Димитър Гочев

Б/ Кандидати, които на този етап не са готови за професионален водач в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД.

1. Александър Бориславов Белемезов
2. Благой Димитров Митков