Kурс за обучение за водачи на трамвайна мотриса - 18.03.2019

Вторник, 22 Януари 2019 07:16
Печат
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На 18.03.2019г. /понеделник/ ще започне курс за обучение за водачи на трамвайна мотриса – кат.Ттм. В курса са включени:
1. Лилия Валериева Иванова
2. Кирил Велинов Николов
3. Илия Костадинов Костадинов
4. Рангел Димитров Петров
5. Детелин Милчов Цанковски
6. Виолета Валентинова Мацева
7. Мирослава  Йорданова
8. Александър Юлиянов Стоянов
9. Александър Иванов Пенчев
10. Йордан Кирилов Иванов
11. Пламен Василев Асенов
12. Николина Красимирова Красимирова
13. Велислав Янков Йорданов
14. Йордан Димитров Димитров
15. Станислава Симеонова Владова  

Резерва
1. Габриел Георгиев Гаврилов

Кандидатите трябва да се явят на горепосочената дата в 8.30 часа, в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД (пред централните стълби), като носят:
лична карта;
свидетелство за управление на МПС кат.“В“ и контролен талон;
удостоверение за психологическа годност /от лицензирана психолаборатория/ - с отбелязани квадратчета кат. Ттм и превоз на пътници;
служебна бележка от КАТ за  нарушения и наказания  - отнети не-повече от 6 точки;
диплома за завършено средно образование - оригинал;
минимум 300лв. се внасят в деня на започване на курса (обща стойност на курса - 600лв.);
    
                „Столичен Електротранспорт“ЕАД