Курс за подготовка на тролейбусни шофьори считано от 20.01.2020 г.

Понеделник, 06 Януари 2020 13:17
Печат

„С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  20.01.2020г./понеделник/. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в деня на започване на курса  следните документи :

 1.    Копие от  лична карта.
 2.    Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
 3.    Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
 4.    Копие от диплома за средно образование.
 5.    Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“  и превоз на пътници.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или без договор срещу заплащане 500 лв.
        Кандидатите трябва да притежават карта на водача за превоз на пътници и да нямат ТЕЛК решения.

     На 20.01.2020г. в 08.30 часа да се явят в трамвайно депо „Банишора“  пред  Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подп. Калитин“ №30 .


    Тел. 028132378. Ако изпуснете този, курсове се провеждат периодически.