СЕРТИФИКАТИ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ

Четвъртък, 21 Октомври 2010 05:30
Печат

Поделение "Трансенерго и РП" към "Столичен Електротрансопрт" ЕАД  бе пресертифицирано по ISO 9001:2008 през месец април 2010г.

Поделение "Трансенерго и РП" към "Столичен Електротрансопрт" ЕАД  притежава сертификат по ISO 9001:2008

 

 

 

Поделение "Трамкар" към "Столичен Електротрансопрт" ЕАД  бе сертифицирано по ISO 9001:2008 през месец януари 2010г.

 

 

 

"Столичен Електротрансопрт" ЕАД  бе пресертифициран по ISO 9001:2008 през месец септември 2010г.

"Столичен Електротрансопрт" ЕАД  притежава сертификат по ISO 9001:2008