Kурс за придобиване на правоспособност за водач на тролейбус - категория Т тб

Friday, 21 January 2011 13:12
Print
There are no translations available.

           "СТОЛИЧЕН    ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД

           Съобщава, че на 10.02. 2011г. от 08.30 часа в канцеларията на инж. Иво Василев - зам. директор по ЕВ ще се проведе събеседване с кандидатите за участие в курс за придобиване на правоспособност за водач на тролейбус - категория Т тб. Одобрените (16 броя) кандидати ще бъдат насочени за психологическо изследване. Те следва да отговарят на следните условия:
           1.    Възраст от 21 до 49 години ;
           2.    Образование - най - малко средно ;
           3.    Здрави , неосъждани ;
           4.    Да притежават свидетелство за управление на МПС -категория " Д" ;

           Кандидатите да носят на 10. 02. 2011г. със себе си :
           диплома за завършено най - малко средно образование,
           лична карта ,
           шофьорска книжка с контролен талон,
           удостоверение от КАТ за извършените нарушения като водач на МПС.

           Курсът ще започне на 07.03.2011г. и ще бъде безплатен, като при започване на курса се сключва предварителен договор за работа като тролейбусен водач в "Столичен Електротранспорт" ЕАД   най - малко 2 години.